Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ328 Türkiye Akarsuları 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Türkiye’deki akarsu havzalarının oluşumu üzerinde etkili olan coğrafi faktörleri kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ERİNÇ., S 1957 Türkiye de Akarsu rejimlerine toplu Bakış. Türk Coğ. Derg. Sayı :17 93-117 İNANDIK., H. 1958-1989 Ege Bölgesi Akarsularının Rejimleri. Türk Coğ. Derg. Sayı :18-19 say. 187. IZBIRAK., R. 1962 Sular Coğrafyası I Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye’nin akarsuları ve akarsu havzaları, akarsu havzalarını genel fiziki coğrafya özellikleri, jeolojik dönemler boyunca akarsularımızda yaşanan seviye değişmeleri, akarsularımızdan ekonomik açıdan faydalanma, akarsularımızın ekolojik özellikleri, içme suyu projeleri ve akarsularımız, sınır aşan akarsularımız ve kullanımından kaynaklanan sorunları, akarsularımızda taşımacılık, hidroelektrik enerjisi üretimi, tarımda sulama ve akarsularımızın önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akarsuyun tanımı, akarsu havzalarının oluşum ve gelişimi
2 Karadeniz havzası akarsuları
3 Marmara havzası akarsuları
4 Ege havzası akarsuları
5 Akdeniz havzası akarsuları
6 Basra körfezine dökülen akarsular
7 Hazar gölüne dökülen akarsular
8 Ara Sınav
9 İç Anadolu Bölgesi kapalı havzaları
10 Göller yöresi kapalı havzaları
11 Akarsu rejimleri
12 Akarsu rejimlerine etki eden faktörler
13 Yağış rejimi, Akarsu kaynağı
14 Havzanın genişliği ve arazi şartları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1219477 Akarsuların Rejimine etki eden faktörleri yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek