Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ330 Türkiye Jeomorfolojisi 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Türkiye jeomorfolojisi ile ilgili konuların öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Atalay, İ., 1997, Türkiye Coğrafyası (5. Baskı). Ege Üniv. Basımevi, İzmir. *Bağcı, H.R. (2017), Yeşilırmak Deltasında (Çarşamba/Samsun) Doğal Ortam İnsan İlişkileri ve Doğal Çevre Planlaması, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Coğrafya Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Samsun. *Erkal, T. (2013), Jeomorfoloji ve İnsan, Yeditepe Yayınevi, İstanbul. *Erol, O. (1993), “Ayrıntılı Jeomorfoloji Haritaları Çizim Yöntemi”, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü, S. 10, s. 19-38, İstanbul. *Erinç, S., (2012), Jeomorfoloji I-II (Güncelleştirilmiş 5. Baskı), Der Yayınları, İstanbul. *Hoşgören, Y. (2013), Jeomorfoloji Terimleri Sözlüğü, Çantay Kitabevi, İstanbul. *Şahin, C., Türkiye Coğrafyası (Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik) (1999), (Prof. Dr. Hayati Doğanay ile birlikte), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Öğretmen Kitapları Serisi:4,Ankara. *Şahin, C., Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar- Çözüm Önerileri) (2001), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. *Özey, R. (2002). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Aktif İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiyenin jeolojik ve morfolojik gelişimi Türkiye'nin dağları, ovaları ve platoları Türkiye'nin havzaları ve gelişimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
17 Alan Çalışması 1 10 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye coğrafi yapısının tartışılması
2 Jeolojik zamanlar ve levhalar
3 Türkiye'nin jeolojik oluşumu
4 Türkiye'de I. zaman arazileri
5 Türkiye'de II. zaman arazileri
6 Türkiye'de III. zaman arazileri
7 Türkiye'de IV. zaman arazileri
8 Türkiye'de epirojenez
9 Türkiye'de tektonizma
10 Ara sınav
11 Türkiye'de volkanizma
12 Türkiye'de akarsu aşındırma süreçleri
13 Türkiye'de akarsu biriktirme süreçleri
14 Türkiye'de deniz seviyesi değişimleri ve etkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190244 Türkiye jeomorfolojisi ile ilgili konuların öğrenilmesi
2 1192245 Türkiye'nin jeolojik gelişiminin öğrenilmesi
3 1181061 Türkiye'nin tektonizmasının öğrenilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek