Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ332 Türkiye'de Hayvancılık 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Türkiye’nin ekonomik potansiyeli ilgili her türlü teorik bilgi verilerek uygulamalarını yapmayı amaçlamaktadır. Türkiye’nin ekonomik kaynakları, bunların Türkiye coğrafyası ile ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koymaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Ali YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E. (2006), Ekonomik Coğrafya, Çantay Kitabevi İstanbul. Ders konularıyla ilgili bilimsel makaleler ve sunular.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünyada ve Türkiye’de Hayvancılık. Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılık. Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılık. Türkiye’de Yük Hayvanlarının Dağılımı. Türkiye’de mera hayvancılık ilişkisi. Türkiye’de Arıcılık. Türkiye’de Balıkçılık. Türkiye’de Ormancılık. Türkiye’de Ulaşım. Türkiye ekonomik kaynaklarının genel analizi, sonuç ve öneriler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye Ekonomisini Etkileyen coğrafi Faktörler (Coğrafi konum ve etkileri)
2 Türkiye’de Hayvancılık genel bilgiler
3 Dünyada ve Türkiye’de Hayvancılık
4 Türkiye’de Küçükbaş Hayvancılık
5 Türkiye’de Büyükbaş Hayvancılık
6 Türkiye’de Yük Hayvanlarının Dağılımı
7 Türkiye’de mera hayvancılık ilişkisi
8 Ara sınav
9 Türkiye’de Arıcılık.
10 Türkiye’de Balıkçılık.
11 Türkiye’de Ormancılık.
12 Türkiye’de Ulaşım ve hayvancılık ilişkisi.
13 Türkiye ekonomik kaynaklarının genel analizi, sonuç ve öneriler
14 Türkiye ekonomik kaynaklarının genel analizi, sonuç ve öneriler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
109988 1203929 Türkiye’nin ekonomik kaynakları ve bunların mekânla ilişkilerini ortaya koyabilir.
109989 1178980 Ekonomik kaynakların dağılışlarını yaparak haritalama yapabilir
109990 1180453 Ekonomik planlamalarda yeterli bilgiye sahiptir.
109991 1183995 Kalkınma planlarında her türlü bilgiye sahip olduğu için bu konuyla ilgili soruların çözümünü yapabilir.
109992 1184260 Bu derste öğrenmiş olduğu her türlü bilgiyi uygulamalı olarak birçok alanda kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
109988 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109989 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109990 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109991 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
109992 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek