Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ334 Karst Topoğrafyası 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Karstik sahaların başlıca özelliklerini, önemini ve korunması gerekliliğini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ERİNÇ, S. 1971. Jeomorfoloji-II (İkinci Baskı). İstanbul Üniversitesi Yayınları No. 1628, s. 489, İstanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin tanımı, önemi ve kaynakları; karstik sahaların başlıca özellikleri; karstlaşmayı etkileyen faktörler; başlıca karstik şekiller; yüzey şekilleri; derinlik karstı şekilleri; karstik şekillerin yeryüzünde dağılışı; Türkiye’de karstlaşma ve karstik şekillerin dağılışı; karstik alanların önemi ve korunması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve önemi
2 Karstik sahaların başlıca özellikleri
3 Karstlaşmayı etkileyen faktörler
4 Kayaç cinsi ve özellikleri
5 İklim
6 Yükselti
7 Eğim
8 Arasınav
9 Yüzey karstı şekilleri: Mikro karstik şekiller
10 Yüzey karstı şekilleri: Makro karstik şekiller
11 Derinlik karstı şekilleri: Mağaralar
12 Derinlik karstı şekilleri: Birikim şekilleri
13 Dünyada ve Türkiye’de karstlaşma ve karstik şekillerin dağılışı
14 Karstik alanların önemini ve korunması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1188746 Karstlaşmanın oluşumunu ve etkileyen faktörlerini bilir.
2 1189725 Yüzey karstı ve derinlik karstı şekillerini bilir.
3 1190403 Dünyada ve Türkiye’de karstik şekillerin dağılışını bilir.
4 1190540 Karstik alanların önemini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek