Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ336 Türkiye Gölleri 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Türkiye'deki göllerini tanıtmak, çeşitli özelliklerini incelemek, çevreleri için taşıdıkları önemi ve gelişim süreçlerini anlatmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hoşgören,Y.( 2005 ) “ Basic Lines of Hydrography-II Lakes “ Hoşgören,Y.( 2005 ) “ Hidroğrafya’nın ana çizgileri “

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye göllerinin oluşumu; fiziksel ve kimyasal özellikleri, dalga ve akıntılar, canlı çeşitliliği, ekolojik degradasyon ve çözüm önerileri, yapay göller, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin oluşturduğu seviye değişmeleri, yok olan göl havzaları, göllerin ekonomik önemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göl kavramı,oluşumu ve özellikleri
2 Göl Tipleri
3 Göl sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri
4 Göllerde hareket, aşındırma ve biriktirme faaliyetleri,seviye değişmeleri ve nedenleri
5 Ekolojik açıdan göller ve göllerden faydalanma
6 Türkiye ve Dünya’daki göl bölgeleri
7 Son yıllarda çevresel değişmelere maruz kalan göller
8 Ara Sınav
9 Göllerde ulaşım ve enerji üretimi
10 Dünya’nın en yüksek, en geniş ve en derin gölleri
11 Göl havzaları ve özellikleri
12 Göl ve sulak alanlar
13 Göller ve rekreasyonel faaliyetler
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1184158 Türkiye göllerini tanıyabilmeli
2 1185024 Göllerle ilgili problem tespiti yapabilmeli
3 1186826 Gölleri ve sulak alanları ekolojik açıdan sınıflandırabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek