Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ338 Tarihi Coğrafya 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu derste, Bereketli Hilal'den Yeni Dünya'ya, coğrafi avantajların hazırladığı başarılı tarım uygulamalarının gelişmiş uygarlıkların sayısında artışa sebep olduğu, Papua Yeni Gine'den Orta Doğu'ya uzanan kanıtlarla değerlendirilmekte; Türkiye'de Çorum, Manisa, Aydın, İskenderun, İzmir, Muğla, İstanbul, İznik, Muş, Şanlıurfa, Sivas, Konya, Bilecik, Bursa, Ankara, Trabzon, Van, Kars, Çanakkale, Samsun, Afyonkarahisar, Uşak, Kütahya, Kastamonu ve Çankırı gibi tarihte iz bırakan şehirlerin tanıklık ettikleri olaylar incelenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

prof. dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Diamond, Jared M. 1999. Guns, Germs and Steel: The Fates of Human Societies. NY: W. W. Norton & Company, Inc. Atlas Harita Servisi. 2008. Tarihe Tanıklık Eden 47 Unutulmaz Yer. İstanbul: Levent Print City. Atlas Tarih Kitaplığı. 2012. Selanik'ten İşkodra'ya, Rumeli'deki Osmanlı Şehirleri. Yüz Yıl Önce Balkanlar. İstanbul: Levent Print City. Atlas Tarih Kitaplığı. 2012. Ignace Melling'in Gravürleriyle İstanbul ve Boğaziçi. İstanbul: Levent Print City. Atlas Tarih Kitaplığı. 2012. Sultan II. Mehmed ve İstanbul'un Alınışı: Fatih ve Fetih. İstanbul: Levent Print City. Karabağ, S. ve Şahin, S. 2008. Kuram ve Uygulamada Coğrafya Eğitimi. Ankara: Gazi Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste, Bereketli Hilal'den Yeni Dünya'ya: Coğrafi avantajların hazırladığı başarılı tarım uygulamaları, dünya toplumları arasındaki zenginlik ve güç dağılımı eşitsizliğini ortaya çıkaran nedenleri, coğrafyanın gelişimi ve içeriği, Konya: Çatalhöyük, Selçuklu başkenti, Çanakkale: Efsanevi şehir Truva, Gelibolu Yarımadası, Hitit şaheseri: Hattuşa, İlk para: Salihli - Manisa, Felsefenin doğum yeri: Aydın, İssos Savaşı: İskenderun, İstanbul: Byzantion, Ayasofya'nın İnşası, Fetih, Medeni Hukuk Derlemesi, Topkapı Sarayı, Meclis-i Mebusan, Harf İnkılabı, Ankara: Ankara Savaşı, TBMM'nin açılışı, İstiklal yolu, Cumhuriyet'in kuruluşu, Afyonkarahisar-Uşak-Kütahya: Büyük Taarruz, İstiklal Yolu: İnebolu - Ankara, Kuruluş: Söğüt - Bilecik, Muş: Malazgirt Savaşı, Bursa: Bursa'nın fethi, Mudanya Mütarekesi konuları analiz edilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bereketli Hilal'den Yeni Dünya'ya: Coğrafi avantajların hazırladığı başarılı tarım uygulamaları.
2 Dünya toplumları arasındaki zenginlik ve güç dağılımı eşitsizliğinin ortaya çıkış nedenleri, coğrafyanın gelişimi ve içeriği.
3 Konya: Çatalhöyük, Selçuklu başkenti.
4 Çanakkale: Efsanevi şehir Truva, Gelibolu Yarımadası.
5 Hitit şaheseri: Hattuşa.
6 İlk para: Salihli - Manisa.
7 Felsefenin doğum yeri: Aydın.
8 İssos Savaşı: İskenderun.
9 İstanbul: Byzantion, Ayasofya'nın İnşası, Fetih, Medeni Hukuk Derlemesi, Topkapı Sarayı, Meclis-i Mebusan, Harf İnkılabı.
10 Ankara: Ankara Savaşı, TBMM'nin açılışı, İstiklal yolu, Cumhuriyet'in kuruluşu.
11 Afyonkarahisar-Uşak-Kütahya: Büyük Taarruz, İstiklal Yolu: İnebolu - Ankara.
12 Kuruluş: Söğüt - Bilecik.
13 Muş: Malazgirt Savaşı.
14 Bursa: Bursa'nın fethi, Mudanya Mütarekesi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1420050 Coğrafi faktörlerin, antik dönemden günümüze toplumların sosyo-kültürel ve iktisadi hayatları üzerindeki etkilerini analiz edebilme.
2 1420587 Dünya toplumları arasındaki zenginlik ve güç dağılımı eşitsizliğini ortaya çıkaran nedenleri açıklayabilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek