Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ340 Uzaktan Algılama ve Hava Foto. 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Uzaktan algılama teknikleri analizlerinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yomralıoglu, T. (2000) Cografi Bilgi Sitemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar. Seçil Ofset, stanbul. Turoglu, H. (2000) Cografi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları. Acar Matbaacılık ve Yayıncılık Hizmetleri A. S. stanbul.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Uzaktan algılama programlarının öğrenilmesi ve coğrafyaya uygulanması Arazi kullanımı değişimleri Zamansal değişim analizleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
3 Bütünleme Sınavı 1 20 1
17 Alan Çalışması 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 10 1
23 Proje Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uzaktan algılamaya giris/Program uygulamaları HAVAFOTOĞRAFLARI.pdf
2 Uzaktan algılamada sensor sistem ve algılama çesitler HAVAFOTOĞRAFLARI.pdf
3 Uzaktan algılama platformları/ Program uygulamaları HAVAFOTOĞRAFLARI.pdf
4 Uzaktan algılamada görüntü çesitleri ve özellikleri HAVAFOTOĞRAFLARI.pdf
5 Program uygulamaları Arazi Kullanımı.pdf
6 CBS uygulamaları/ Program uygulamaları uZAKTAN ALGILAMA VE ARAZİ KULLANIMI UYGULAMASI.pdf
7 Program uygulamaları uZAKTAN ALGILAMA VE ARAZİ KULLANIMI UYGULAMASI.pdf
8 Ara sınav
9 Program uygulamaları uZAKTAN ALGILAMA VE ARAZİ KULLANIMI UYGULAMASI.pdf
10 Arazi Bilgi Sistemleri/ Program uygulamaları uZAKTAN ALGILAMA VE ARAZİ KULLANIMI UYGULAMASI.pdf
11 Program uygulamaları UZAKTAN GÖRÜNTÜ İŞLEME VİDEOSU.wmv
12 Kent Bilgi Sistemleri/ Program uygulamaları UZAKTAN GÖRÜNTÜ İŞLEME VİDEOSU.wmv
13 Program uygulamaları UZAKTAN GÖRÜNTÜ İŞLEME VİDEOSU.wmv
14 Program uygulamaları UZAKTAN GÖRÜNTÜ İŞLEME VİDEOSU.wmv

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1187782 Uzaktan algılama teknikleriyle analiz edebilir.
2 1169486 Uzaktan algılama alanında çalışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek