Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ342 Uygulamalı Jeomorfoloji 927003 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yamaç tiplerini, kütle hareketi çeşitlerini ve erozyon transfer hareketlerinin öğrenilmesini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Ali UZUN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurter, A., Hoşgören, M. Y. 1975. Jeomorfoloji Tatbikatı, İstanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 1994, İstanbul Erinç, S. 1982. Jeomorfoloji –I, İstanbul Universitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 2931, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yamaç stabilitesi, kütle hareketleri ve heyelanlar, erozyon ve sediment taşınması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeomorfoloji Tanımı ve Genel Bilgiler
2 Yamaç Stabilitesi Tipleri
3 Yamaç Tiplerinin Araziden Örneklerle Tanımlanması
4 Kütle Hareketleri
5 Kütle Hareketleri Çeşitlerinin Araziden Örneklerle Tanımlanması
6 Heyelan tipleri
7 Sürünücü Heyelanlar ve Araziden Örnekler
8 Ara Sınav
9 Ani Kayma Şeklindeki Heyelanlar ve Araziden Örnekler
10 Erozyonlar Hakkında Genel Bilgiler
11 Doğal Erozyon ve Hızlandırılmış Erozyon
12 Erozyonlara Araziden Örnekler
13 Sediment Tanımı ve Genel Bilgiler
14 Sediment Bütçesindeki Eksilmelerin Nedenleri ve Sonuçları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1433372 Yamaç tiplerini bilmek ve yamaç stabilitesini kavramak
2 1433916 Kütle hareketlerini tanımlamak ve çeşitlerini kavramak
3 1433950 Heyelanlar hakkında bilgi sahibi olmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek