Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ403 Yerel Coğrafya İncelemeleri-I 927001 4 7 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki kazanımlarını kullanarak çıkarımda bulunmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN, Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ, Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI, Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Aydın, İ. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırmadan Yayına Etik Değerler. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 2006, 1. Ulusal Kurultay Bildirileri, 71-80. *Day, R. A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çeviren: Gülay Aşkar Altay), TÜBİTAK. *Graff, H., Barzun, J. (2000). Modern Araştırmacı. (Çeviren: Fatoş Dilber), Kırmızı Yayınları. *Karasar, N. (2014). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 18. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara. *Seyidoğlu, H. (2016). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. 2. Baskı, Güzem Can Yayınları No. 30,İstanbul. *Uzun, A. (2018). Bilimsel Araştırma ve Yayın Rehberi. Yayınlanmamış Ders Notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin öğretim faaliyetleri seçilmiş bir yörelerin coğrafyanın ilke ve yöntemlerine uygun olarak incelenmesi şeklinde yürütülmekte olup kısaca aşağıdaki gibidir. Her bir yöre çalışması bir önceki yıl sonunda danışman öğretim üyesi gözetiminde planlanır ve yürütülür. Öğrenciler araziden elde ettikleri verileri eğitim-öğretim sürecindeki kazanımlarıyla birleştirerek sunu haline getirir ve gruplarında sunarlar. Bu dersin öğretim faaliyetinin farklılığından dolayı sınırlandırılmış bir konu içeriği bulunmamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
24 Seminer 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 25 25
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
17 Alan Çalışması 3 4 12
24 Seminer 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bu dersin öğretim faaliyetinin farklılığından dolayı sınırlandırılmış bir konu içeriği bulunmamaktadır. (Dersin içeriği kısmına lütfen bakınız.) YEREL 12.pdf
2 YEREL 1.pdf
Açık Arşiv Yerel Coğrafya İncelemeleri I.pptx
3 YEREL 2.pdf
4 YEREL 3.pdf
5 YEREL 4.pdf
6 YEREL 5.pdf
7 YEREL 6.pdf
8 YEREL 7.pdf
9 Arasınav YEREL 8.pdf
10 YEREL 9.pdf
11 YEREL 10.pdf
12 YEREL 11.pdf
13 YEREL 12.pdf
14 YEREL 13.pdf
YEREL 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
8252 1349632 Bir arada çalışma becerisi ve sorumluluk duygusu kazanır.
12907 1356633 Zaman kavramını önemser ve planlı bir çalışma uygular.
26774 1377047 Coğrafyanın ilke ve yöntemlerine uygun olarak çalışma beşerisi kazanır
30673 1386770 Öğrenci çalışma sonucunda olumlu ve olumsuz sonuç alır, bu sebeple mesleki açıdan gelişim fırsatı bulur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
8252 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
12907 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
26774 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
30673 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek