Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ407 Çevre Bilimine Giriş 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilere temel çevre bilimi kavramlarını kazandırmak, madde döngüsü ve çevre sorunları hakkında bilgi sahibi yapmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

* Yıldız, K. Sipahioğlu, Yılmaz, M. (2000), Çevre Bilimi. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. * Erinç, S. (1984), Ortam Ekolojisi ve Degredasyonal Ekosistem Değişiklikleri, İstanbul Üniv. Yay. No:3213, İstanbul. * Atalay, İ. (2008), Ekosistem Ekolojisi ve Coğrafyası Cilt I-II, Meta Basım Matbaacılık, İzmir.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre ve ekoloi, ekolojjide temel kavramlar, büyük ekosistemler, insanlığın ekolojik sorunları, Dünyada ve Türkiye'de çevre korumacılık, çevre hukuku, çevre politikası, çevre yönetimi ve planlaması, çevre ekonomisi, çevre sağlığı, çevreyle ilgili uluslararası kuruluşlar, çevre koruma sözleşmeleri ve ulusal kuruluşlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 75 1
4 Quiz 1 15 1
5 Derse Katılım 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
9 Problem Çözümü 14 2 28
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
24 Seminer 2 4 8
54 Ev Ödevi 3 2 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çevre ve Ekoloji Çevre Bilimine Giriş 1. Hafta-dönüştürüldü.pdf
2 Ekolojide Temel Kavramlar
3 Ekosistemlerde Biyolojik İlişkiler
4 Enerji döngüsü
5 Karasal Ekosistemler
6 Akvatik Ekosistemler (Denizel)
7 Akvatik Ekosistemler (Tatlı su)
8 Ekolojik açıdan Atmosfer
9 Ekolojik Açıdan Hidrosfer
10 Ara Sınav
11 Ekolojik Açıdan Litosfer
12 Atmosfer Pollüsyonu
13 Su Pollüsyonu
14 Toprak ve Radyoaktif Pollüsyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1123146 Öğrenciler yakın ve uzak çevrenin sorunlarını algılayabilecek, sorunlara çözümler üretebilecektir.
2 1151078 Öğrenciler kendi yakın çevresinde ve dünyada meydana gelen doğal olayları kavrayabilecek, görüşler ortaya koyabilecektir.
3 1151569 Dersin sonunda öğrenci çevre bilimi ile ilgili temel kavramları öğrenebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 5 4 3
2 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 3 3
3 4 4 4 4 3 4 5 4 5 5 5 4 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek