Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ435 Tektonik Jeomorfoloji 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Yeryüzü oluşumunda meydana gelen kıvrımlı ve kırıklı oluşumları tanıtmak ve oluşumlar üzerinde meydana gelen deformasyonlar ile arazide alan ve zaman tespitlerini kavratmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Halil İbrahim ZEYBEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hoşgören, M. Y. 1983. Jeomorfolojinin Ana Çizgileri-I. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları No. 3132, İstanbul. Erinç, S. 2000. Jeomorfoloji I (Güncelleştirenler: Ahmet Ertek ve Cem Güneysu). İstanbul: Der Yayınları. İbrahim ATALAY, Türkiye Jeomorfolojisine Giriş, 1982.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tektonik jeomorfolojiye giriş; jeomorfolojik çizimler; arazide alan ve zaman tespitleri, gerilme, sıkışma ve faylar; kıvrım ve kıvrım sistemleri; kısa dönemli deformasyonlar, Paleosismoloji, Holosen deformasyonları ve arazi örnekleri, Türkiye Jeomorfolojisinde neotektonik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve önemi
2 Jeomorfolojik çizimler
3 Arazide alan tespiti
4 Arazide zaman tespiti
5 Gerilme
6 Sıkışma
7 Faylar
8 Arasınav
9 Kıvrım ve kıvrım sistemleri
10 Kısa dönemli deformasyonlar
11 Paleosismoloji
12 Holosen deformasyonları ve arazi örnekleri
13 Türkiye Jeomorfolojisinde neotektonik
14 Alp orojenezi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1202533 Yeryüzü oluşumunda kıvrımlı ve kırıklı yapıları ve oluşum özelliklerini bilir.
2 1202626 Arazide morfolojik olarak alan ve zaman tespit edebilir.
3 1202690 Oluşumlar üzerinde meydana gelen deformasyonları bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 5 4 4 4 3
2 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3
3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek