Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ423 Ekolojik Biyocoğrafya 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilere Ekolojik Biyocoğrafyanın amacını, hedefini ve uygulamalarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyocoğrafya, R.EFE, Cantay Kitapevi, 2004 Biyocoğrafya, Y.AKMAN,A.Düzenli,K.Güney,Palme Yayınları, Ankara,2005. Bitki Coğrafyası, Y.DÖNMEZ, , İst. Ünv. Yayını, İstanbul, 1985 Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası ´Hayvan Coğrafyası´ Ali DEMİRSOY, Mekesan A. Ş., ISBN No: 975774618

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tür kavramları; biyolojik çeşitlilik; türlerin tanımlanması; taksonomi; küresel türler; türlerin morfolojik tanımlanması; ekolojik bazı problemler; coğrafi değişkenler; değişkenlerin açıklanması; küresel biyocoğrafya örnekleri; reliktler; fosil kayıtları; karasal kaymalar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Biyocoğrafya, ekosistem ve biyocoğrafya, ekosistemin öğeleri
2 Biyosferdeki Döngüler ve çevresel ilişkiler
3 Yaşam ve Çevre, Stabilite, Süksesyon ve Biyoçeşitlilik
4 Canlıların yeryüzünde dağılışı etkileyen faktörler, Canlıların göçü
5 Çanlıların yaşam alanları
6 Bitkilerin Yetişme ortamı ve şartları
7 Bitkiler ve Diğer Canlılarla etkileşimler, Yeryüzündeki bitki alanları, jeolojik zamanlarda bitkilerin dağılımı, bitkilerde yayılma ve göç
8 Arasınav
9 Bitkilerin Sınıflanması ve Bitki Formasyonları
10 Bitkilerde çevresel adaptaston
11 Bitkilerin sınıflandırılması
12 Bitki coğrafyasında terimleri
13 Vejetasyon analizleri ve dendrokronoloji
14 Hayvanların yaşam ortamları ve şartları, çevresel seçicilik ve hayvan dağılışı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1435020 1-Ekolojik Biyocoğrafya değerlendirmesi ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli.
2 1435293 2-Ekolojik Biyocoğrafya değerlendirmesine ilişkin görüşler ortaya koyabilmeli.
3 1436886 3-Ekolojik Biyocoğrafya ile ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4
2 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4
3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek