Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ425 Afet Yönetimi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu derste, modern afet yönetiminde olduğu gibi, müdahale ve iyileştirme çalışmalarından oluşan kriz yönetiminden daha çok, kayıp ve zarar azaltma gibi korumaya yönelik çalışmalardan oluşan risk yönetimine önem ve ağırlık veren bir anlayışla ve ülkemizde afetlere dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla, afetlerin zararlarını azaltmak ve afetlere hazırlık çalışmaları kapsamında, afet eğitimi ve tatbikatlarının doğru bir şekilde yapılması için bilgi ve bilinç kazandırılması, konuya ilişkin güncel literatür ve bilimsel verilerin izlenmesi, dersin önde gelen amaçları arasında bulunmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Bahadır, M. Samsun’da Meydana Gelen 4 Temmuz ve 6 Ağustos 2012 Taşkınlarının Klimatik Analizi, İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Dergisi, 29, 1 / 2014 *Çevikbilen, Gökhan; Hatipoğlu, Mustafa ve İyisan, Recep. “Afet Bölgelerinde Yapısal Hasarın Azaltılmasında Yerel Zemin Koşullarının önemi ve Zemin İnceleme Yöntemleri”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. *Güler, H. Hüseyin. 2008. “Zarar Azaltmanın Temel İlkeleri”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. *Helvacıoğlu, İ. Hakkı ve Ogawa, Yujiro. 2008. “Yerleşim Ünitesi Analizi / Saha Çalışması Uygulamaları”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. *Kadıoğlu, Y., Bağcı, H.R., Yılmaz, C., (2017), Doğu Karadeniz Kıyı Kuşağındaki Doğal Afetlere Bir Örnek: 21 Eylül 2016 Tarihli Beşikdüzü Seli ve Heyelanları, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 36, Sayfa: 1 -11, Temmuz 2017. *Kadıoğlu, Mikdat. 2008. “Modern, Bütünleşik Afet Yönetiminin Temel İlkeleri”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. *Karancı, A. Nuray. 2008. “Afet Zararlarını Azaltmada Psikolojinin Önemi”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları. *Şahin, C. ve Sipahioğlu, Ş. 2007. Doğal Afetler ve Türkiye. Ankara: Gazi Eğitim ve Yayıncılık. *Şahin, K., Bağcı, H.R., (2015), Türkiye’de Lodos’un Sinoptik Klimatolojisi (Samsun İli Örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 40, Sayfa: 413-422. *Şahin, K. (2002), “Çarşamba Ovası ve Yakın Çevresinde Sel Afeti (27 Mayıs 2000)”, Türk Coğrafya Dergisi, S. 39, s. 79-95, İstanbul. *Şengün, M.T., Bağcı, H.R., (2017), Çöl Kaynaklı Tozların İnsan Sağlığı ve Bitkiler Üzerindeki Etkileri (Adıyaman-Diyarbakır-Elazığ ve Şanlıurfa Örneklemleri Üzerinden), Gece Kitaplığı, Ankara. *Tezer, Azime ve Türkoğlu, Handan. 2008. “Zarar Azaltma ve Şehir Planlama”. Afet Zararlarını Azaltmanın Temel İlkeleri. Ankara: JICA Türkiye Ofisi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; modern, bütünleşik afet yönetiminin temel ilkeleri, afet zararlarını azaltmanın temel ilkeleri, afet zararlarını azaltmada psikolojinin önemi, zarar azaltma ve şehir planlama, mikrobölgeleme çalışmaları ve afet senaryoları, yapısal riskler ve risklerin azaltılması, yapı denetimi, depreme dayanıklı olmayan binalar, afet bölgelerinde yapısal hasarın azaltılmasında yerel zemin koşullarının önemi ve zemin inceleme yöntemleri, yapısal olmayan deprem risklerinin azaltılması, yerel yöneticiler için afet risk yönetimi ve zarar azaltma stratejileri, toplumda afet bilincini artırma yöntemleri, sel, heyelan ve çığ için risk yönetimi ve kuraklık risk yönetimi konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
28 Makale Kritik Etme 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Afet yönetimi ile ilgili terimler. Afet Yönetimi 1. Hafta.pdf
2 Modern afet yönetiminin temel ilkeleri.
3 Afet zararlarını azaltmada psikolojinin önemi.
4 Zarar azaltma ve şehir planlama.
5 Yerleşim ünitesi analizi, saha çalışması uygulamaları.
6 Mikrobölgeleme çalışmaları ve afet senaryoları.
7 Yapısal riskler ve risklerin azaltılması.
8 Depreme dayanıklı olmayan binalar.
9 Afet bölgelerinde yapısal hasarın azaltılmasında yerel zemin koşullarının önemi ve zemin inceleme yöntemleri.
10 Yapısal olmayan deprem risklerinin azaltılması.
11 Yerel yöneticiler için afet risk yönetimi ve zarar azaltma stratejileri.
12 Toplumda afet bilincini artırma yöntemleri.
13 Sel, heyelan ve çığ için risk yönetimi.
14 Kuraklık risk yönetimi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1423737 Afet zararlarını azaltmanın temel ilkelerini açıklayabilme.
2 1424197 Afet yönetimi ile ilgili terimleri açıklayabilme.
3 1424210 Afet yönetiminin evrelerini analiz edebilme.
4 1424289 Doğal afetlere yönelik zarar azaltma stratejilerini açıklayabilme.
5 1424559 Bünyesinde afet riski barındıran yerleşim ünitelerinde alınacak önlemlerin boyutuna ilişkin çözüm önerileri geliştirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 3 4 5 5 3 4 5 5 3 3 4 4
2 3 5 4 3 5 4 5 3 5 5 4 3 4 5 4
3 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4
4 4 3 4 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5
5 5 4 4 3 4 4 5 3 4 4 5 3 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek