Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ427 İklim Değişmeleri ve Çevresel Etkileri 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Bu derste, küresel iklim değişikliği tehdidinin temel nedenlerini oluşturan bilimsel ve ekolojik problemler ve iklim değişikliği konusunda uluslar arası önemde yaygın etkisi olan görüşmeler ele alınmaktadır. Acilen harekete geçmeyi gerektiren küresel iklim değişikliğine ilişkin bugün karşılaşılan ve gelecekte karşılaşılması olası problemlere yönelik olarak, ulusal ve uluslararası ölçeklerde ne gibi düzenlemelerin planlandığının incelenmesi, konuya ilişkin güncel literatür ve bilimsel verilerin izlenmesi, dersin önde gelen amaçları arasında bulunmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Denhez, F. 2007. Küresel Isınma Atlası. İstanbul: NTV Yayınları. *Dessler, A. E. ve Parson, E. A. 2005. The Science and Politics of Global Climate Change: A Guide to the Debate Cambridge University Press. *Kadıoğlu, M. 2007. Küresel İklim Değişimi ve Türkiye. İstanbul: Güncel Yayıncılık/Açık Bilim Dizisi. *Lynas, M. 2008. 6 Derece/Isınan Dünyadaki Geleceğimiz. İstanbul: NTV Yayınları. *IPCC. 2014. Climate Change (2014). Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the IPCC Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.), Geneva, Switzerland, 151 pp. *Uzmen, R. 2007. Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. İstanbul: Bilge Kültür Sanat/İnceleme Araştırma Dizisi. *Uzun, A. 2018. Siz Değişin ki İklim Değişmesin, Yayınlanmamış Ders Notları. *Ünaldı, Ü. E. and Bilgi, M. G. 2007. Developing a Scientific Literacy Scale for University Students in Geography Education Branch about Strengthened Greenhouse Effect/Global Climatic Change and Ozone Depletion: It’s Validity and Reliability. Humanity ve SocialSciences Journal 2 (1), 29–33. *Bağcı, H.R., Bahadır, M., (2018), İklim Değişikliği ve Antropojenik Baskıların Yeşilırmak Deltası (Samsun) Sulak Alanlarına Etkileri, 2. Uluslararası UNIDOKAP Karadeniz Sempozyumu, 28-30 Kasım, 2018, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında; küresel iklim değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri, bilim ve politikada bilimsel bilinç, iklim değişikliğine ilişkin yeni bilimsel veriler ve belirsizlikler, iklim değişikliğine ilişkin politik tartışmalar ve etkileri, bugünkü kaotik durum ve geleceğe doğru atılan adımlar, iklim değişikliğinin başlangıcı, Hükümetlerarası Görüşme komitesi, AR4 Raporu ve yansımaları, AR5 Raporu’nun hazırlanma süreci, Kyoto Protokolü, küresel ayak izimiz konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Küresel iklim değişikliğinin önemi: Sıradışı bir çevre problemi. İklim değişmeleri 1. hafta.pdf
2 Geçmişte yaşanan iklim değişiklikleri. İklim değişmeleri 2. hafta.pdf
3 Değişimin işaretleri: Yaşam alanları değişen bitki ve hayvanlar, artan sıcak hava dalgaları, seller ve diğer sıradışı hava koşulları. İklim Değişmeleri ve Çevresel Etkileri 3. Hafta.pdf
4 Bilim dünyası: Yeni veriler ve belirsizlikler. İklim Değişikliği ve Çevresel Etkileri 4. Hafta.pdf
5 Pozitif kanıtlar: Enerji biçimleri, karbon döngüleri, ormansızlaşma, dünyanın sıcaklığı, buz örtüsünde değişimler, yağışlarda değişimler, eriyen permafrost. İklim Değişmeleri 5. hafta.pdf
6 Pozitif kanıtlar: Afete dönen havalar, kuraklık, ani ve şiddetli yağışlar, ani şehir selleri, sıcak hava dalgaları, artan fırtınalar. İklim Değişmeleri 6. Hafta.pdf
7 Ara sınav.
8 Çözümler: Ne yapabiliriz? İklim Değişmeleri 8. Hafta.pdf
9 Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli Dördüncü Değerlendirme Raporu (AR4) ve yansımaları, Hükümetlerarası İklim değişikliği Paneli Beşinci Değerlendirme Raporu’nun (AR5) hazırlanma süreci. İklim Değişmeleri 9. Hafta.pdf
10 Kyoto Protokolü. İklim Değişmeleri 10. Hafta.pdf
11 İklim Değişikliği ve Türkiye’ye olası etkileri. İklim Değişmeleri 11. Hafta.pdf
12 Küresel ayak izleri: Botsvana kırsalı, Las Vegas (ABD), Jaipur (Hindistan) örnekleri. İklim Değişmeleri 12. Hafta.pdf
13 Gelecek: Yeşil tasarım, alternatif yakıt, şeyl gazı.
14 Değerlendirme.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1148986 Küresel iklim değişikliği tehdidinin nedenlerini oluşturan ekolojik ve ekonomik problemlere çözüm önerebilme.
2 1159370 İklim değişikliklerinin Türkiye üzerindeki olası etkilerini analiz edebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 4 5 5 4
2 3 4 5 5 4 3 4 3 5 5 5 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek