Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ429 Su Kaynakları Yönetimi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Tatlı su kaynaklarının önemi ve korunması ile ilgili gerekli altyapıyı oluşturmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

OECD, Türkiye’de Çevre Politikaları, Paris,1992 T.C. Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğü, Su Kirliliği ve Kontrolü,1987 ODTÜ , Çevre Araştırma Merk. , Kara kökenli Su ve Hava Kirlenmelerinin kontrolü projesi. MİMKO Müh. İma. Müş. Koor. Ve Tic. A.Ş. Göller Bölgesi Projesi , 1992

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Tatlı su kaynakları ve önemi; Türkiye’de ve Dünya’da tatlı su potansiyeli; Suların sınıflandırılması; deniz, göl, akarsu, yer altı suyu ve kaynak suları; alternatif su kaynakları; akarsu ve göl havzalarının korunması; su kalitesinin artırılması; su kirlenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı ve sulak alanlar hakkında genel bilgiler
2 Su sınıflandırmaları
3 Su kirlenmesinin sebepleri
4 Su kirliliğine çözüm önerileri
5 Alternatif su kaynakları
6 Alternatif su kaynakları - 2
7 Su kalitesini artırma teknikleri
8 Ara Sınav
9 Su kalitesini artırma teknikleri - 2
10 Akarsu havzaları
11 Akarsu havzalarının problemleri ve alınabilecek önlemler
12 Göl havzaları
13 Göl havzalarının problemleri ve alınabilecek önlemler
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
130064 1415177 Dünya’da su kaynaklarının potansiyelini tanıtmak
130065 1415417 Su kaynaklarının korunmasına yönelik önlemleri açıklamak
130066 1417740 Dünya’da ve ülkemizde olabilecek su kıtlığına karşı alınması gereken önlemeleri belirlemek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
130064 4 4 4 5 4 5 4 3 3 5 4 5 4 3 4
130065 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 3
130066 3 4 5 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek