Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ431 Türkiye Sanayi Coğrafyası 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Türkiye’nin sanayileşme politikaları, kalkınma, ve Türkiye’de sanayileşmenin yapısı ve sorunları hakkında bilgi vermek bu dersin temel amacıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Fatih ALTUĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğanay, H. Türkiye Ekonomik Coğrafyası, İstanbul, 1995. Tümertekin, E.-Özgüç, N. Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2005. Özgüç, N. "Türkiye'de Sanayi Faaliyetlerinin Gelişmesi Yapısı ve Dağılışı", İ.Ü.Ed.Fak., Coğrafya Dergisi, Sayı: 2, İstanbul, 1986-87. ÜNAL, Ç. (2010). Türkiye'de Sanayi Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Yapısı. Atatürk Üniversitesi Yayınları, ERZURUM. DPT,TOBB,TÜİK Yayınları Ders konularıyla ilgili makaleler Ders konularıyla ilgili power point sunumu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dünya sanayi içinde Türk sanayi, Türk ekonomisinin içinde sanayinin önemi, Türkiye'de sanayileşme politikaları, Türkiye'de sanayinin mekansal dağılımı; Sanayi alt sektörleri; Yeni sanayi merkezlerinin, Türkiye'nin Sanayileşme sorunları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
24 Seminer 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavramlar: Sanayi, sanayileşme ve konuyla ilgili diğer kavramlar Açık Erişim Türkiye Sanayi Coğrafyası.pptx
2 Dünya sanayi içinde Türkiye’nin yeri
3 Türkiye ekonomisi içinde sanayinin yeri ve önemi
4 Türkiye’de sanayinin coğrafi temelleri: Sermaye, Hammadde, Enerji
5 Türkiye’de sanayinin coğrafi temelleri: İşgücü, Ulaşım, Pazar, Teknoloji.
6 Türkiye’de sanayileşme politikaları
7 Türkiye'de sanayinin tarihi gelişimi
8 Ara sınav
9 Sanayi kuruluşlarının alansal dağılışı ve nedenleri
10 Sanayi kuruluşlarının alansal dağılışı ve nedenleri
11 Sanayi alt sektörleri
12 Türkiye sanayiinde mekan kullanımı
13 Yeni sanayi odakları
14 Türkiye’nin sanayileşme sorunları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41433 1157052 Türkiye sanayinin mekansal dağılımındaki farklılıkları kavrayabilir.
41444 1169297 Türkiye’nin sanayi politikalarını öğrenir.
41446 1178335 Türkiye sanayinin yapısı ve yeni küresel ekonomik düzeni analiz ederek, aralarındaki ilişkiyi kavar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
41433 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5
41444 4 4 5 5 3 4 4 5 5 3 4 4 5 5 4
41446 4 3 5 5 3 4 4 5 3 3 4 4 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek