Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ433 Akarsu Havza Yönetimi 927003 4 7 3

Dersin Amacı

1- ılıman kuşak nehir sistemlerinin yenilikçi koruma yöntemlerini teorik ve pratik yönü temel alınarak eleştirel olarak değerlendirme. 2- önemli biyolojik etkileşimleri ve bu sistemlerin son 250 yılda ulaşan etkisinin yoğunluğunu göstermeyi ortaya koyma. 3- Nehir sistemlerinin korunması yönetimi ile ilgili önemli sorunları ve karmaşıklığı tanıtmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yard. Doç. Dr. Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Water Management- Gestion de l’Eau, OECD, 1972. 6’th International Conference on the Conservation and Management of Lakes- Kasumigaura 95. Harmonizing Human Life with Lskes Toward the Sustainable Use of Lakes and Reservoirs, Vol.1,2,3. Beler Baykal, B., Tanık, A., Gönenç, İ.E., Gürel, M., İnan, H. (2001) A Case Study from a Rapidly Urbanized Watershed of a Megacity, 5th International Conference,on Diffuse Pollution and Watershed Management, 10-15 Haziran 2001,. Environmental Sustainability in the Framework of Interregional Co-operation in Europe: the Impact of the Danubian Basin through the Black Sea on the Sustainability of the Mediterranean, 37th European Congress of Regional Science

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sınıflandırma (hiyerarjik sınıflandırma; hidroloji, jeomorfoloji ve ekoloji arasında karşılıklı etkileşim), Biotik karşılıklı etkileşim: (Fluvyal sistemler üzerine besleyiciler, biyolojik adaptasyonlar ve biotanın etkisi; akarsu süreç (continuum) kavramı; taşkın vuruş (pulse) kavramı. Flüvyal hidrosistemler üzerine insan etkisi: (Akarsu düzeninin ve barajların etkisi, akarsu kenar ekosistemi kuşağı, su kalitesi kontrolü ve doğal koruma). Perspektifler (Bakış): (Entegre edilen su kaynakları yönetimi, akarsu rehabilitasyonuna pratik yaklaşımlar).

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 5 60
28 Makale Kritik Etme 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sınıflandırma (hiyerarjik sınıflandırma; hidroloji, jeomorfoloji ve ekoloji arasında karşılıklı etkileşim) HAVZA 1.pdf
2 Sınıflandırma : hiyerarjik sınıflandırma; hidroloji, jeomorfoloji ve ekoloji arasında karşılıklı etkileşim) HAVZA 2.pdf
3 Biotik karşılıklı etkileşim: Fluvyal sistemler üzerine besleyiciler HAVZA 3.pdf
4 Biotik karşılıklı etkileşim: biyolojik adaptasyonlar ve biotanın etkisi HAVZA 4.pdf
5 Biotik karşılıklı etkileşim: (biyolojik adaptasyonlar ve biotanın etkisi), HAVZA 5.pdf
6 Biotik karşılıklı etkileşim: Akarsu süreç (continuum) kavramı; HAVZA 6.pdf
7 Biotik karşılıklı etkileşim: Taşkın vuruş (pulse) kavramı. HAVZA 7.pdf
8 Arasınav HAVZA 8.pdf
9 Flüvyal hidrosistemler üzerine insan etkisi: Akarsu düzeninin ve barajların etkisi HAVZA 9.pdf
10 Flüvyal hidrosistemler üzerine insan etkisi: akarsu kenar ekosistemi kuşağı HAVZA 10.pdf
11 Flüvyal hidrosistemler üzerine insan etkisi: su kalitesi kontrolü ve doğal koruma HAVZA 11.pdf
12 Perspektifler (Bakış): Entegre edilen su kaynakları yönetimi HAVZA 12.pdf
13 Perspektifler (Bakış): akarsu rehabilitasyonuna pratik yaklaşımlar HAVZA 13.pdf
14 Değerlendirme HAVZA 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1209552 Coğrafi, jeomorfolojik ve ekolojik bilgileri sentezleye ve özetleye bilme.
2 1209989 Yerel ve bölgesel çerçeveler kapsamında jeomorfolojik bilgileri toplaya bilme, yorumlaya bilme ve eleştirel olarak değerlendire bilme ayrıca uygun bir yönetim analayışı formüle edebilme.
3 1210431 Günümüz coğrafyası, jeomorfolojisi ve ekolojik bilgilerini son kullanıcıların geniş bir bölümüne ulaşılabilir bir biçimde rapor edebilme ve suna bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 3 4 3 4 4 5 4 3 4 5 4 3
2 4 4 5 3 3 3 4 3 5 4 3 4 5 4 3
3 4 5 5 3 4 3 4 4 5 3 4 5 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek