Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ404 Yerel Coğrafya İncelemeleri-II 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim-öğretim sürecindeki kazanımlarını kullanarak çıkarımda bulunmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN, Prof. Dr. Yahya KADIOĞLU, Dr. Öğr. Üyesi Muhammet BAHADIR, Dr. Öğr. Üyesi Harun Reşit BAĞCI, Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Aydın, İ. (2006). Sosyal Bilimlerde Araştırmadan Yayına Etik Değerler. Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık 2006, 1. Ulusal Kurultay Bildirileri, 71-80. *Day, R. A. (1996). Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır? (Çeviren: Gülay Aşkar Altay), TÜBİTAK. *Graff, H., Barzun, J. (2000). Modern Araştırmacı. (Çeviren: Fatoş Dilber), Kırmızı Yayınları. *Karasar, N. (2014). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. 18. Baskı, Nobel Yayıncılık, Ankara. *Seyidoğlu, H. (2016). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı. 2. Baskı, Güzem Can Yayınları No. 30,İstanbul. *Uzun, A. (2018). Bilimsel Araştırma ve Yayın Rehberi. Yayınlanmamış Ders Notları. İstatistiki veriler,haritalar, raporlar, kitap ve dergiler. Ayrıca konuyla ilgili makaleler ve diğer kaynaklar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin öğretim faaliyetleri seçilmiş bir yörelerin coğrafyanın ilke ve yöntemlerine uygun olarak incelenmesi şeklinde yürütülmekte olup kısaca aşağıdaki gibidir. Her bir yöre çalışması bir önceki yıl sonunda danışman öğretim üyesi gözetiminde planlanır ve yürütülür. Öğrenciler araziden elde ettikleri verileri eğitim-öğretim sürecindeki kazanımlarıyla birleştirerek sunu haline getirir ve gruplarında sunarlar. Bu dersin öğretim faaliyetinin farklılığından dolayı sınırlandırılmış bir konu içeriği bulunmamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
24 Seminer 1 25 1
49 Performans 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 13 13
2 Final Sınavı 1 25 25
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
17 Alan Çalışması 3 4 12
24 Seminer 14 1 14
54 Ev Ödevi 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bu dersin öğretim faaliyetinin farklılığından dolayı sınırlandırılmış bir konu içeriği bulunmamaktadır. (Dersin içeriği kısmına lütfen bakınız.) YEREL 21.pdf
COĞ.404 YEREL COĞRAFYA İNCELEMELERİ-II XXLL.pdf
2 YEREL 22.pdf
3 YEREL 23.pdf
4 YEREL 24.pdf
5 YEREL 25.pdf
6 YEREL 26.pdf
7 YEREL 27.pdf
8 Arasınav YEREL 28.pdf
9 YEREL 29.pdf
10 YEREL 30.pdf
11 YEREL 31.pdf
12 YEREL 32.pdf
13 YEREL 33.pdf
14 YEREL 34.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
18788 1141673 Zaman kavramını önemser ve planlı bir çalışma uygular.
21835 1124889 Öğrenci çalışma sonucunda olumlu ve olumsuz sonuç alır, bu sebeple mesleki açıdan gelişim fırsatı bulur.
25366 1202441 Coğrafyanın ilke ve yöntemlerine uygun olarak çalışma becerisi kazanır.
26631 1122955 Bir arada çalışma becerisi ve sorumluluk duygusu kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
18788 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5
21835 3 4 4 5 4 3 3 5 3 5 4 4 5 5 5
25366 3 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 5 5 5 5
26631 3 4 5 4 4 4 3 4 5 5 3 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek