Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ406 Turizm Coğrafyası II 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Turistik kaynakların değerlendirilmesi ve turizm planlamasını hakkında bilgiler vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Cevdet YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akoğlu.T.,(1979): Türkiye'nin Turizm Politikaları ve Turizm Planlaması / Türkiye'de Turizmin geliştirilmesi.s.8-47,İstanbul. Ashworth.G.j.,(1990): The Tourist Historic City,Belhaven,London. Aygen.T.,(1984):Türkiye Mağaraları ,Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Yayını. Bonıface.B.,Cooper.C.,(1989): The Geography Travel and Tourism,Heinemann,N.Y. Lawson.F.,Baub.B.,(1977): Tourism and Recreation Development,Architectural Press.London. Mathıeson,A.,Wall,G.,(1987): Tourism : Economic,Physical and Social Impacts.Longman,London.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turistik kaynakların değerlendirilmesi; turizmin planlanması; bölgesel ölçekte planlama, yerel ölçekte planlama; turizmin ölçülmesi; uluslararası turizm; Türkiye turizmi; iç turizm, dış turizm.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turistik kaynaklar
2 Planlama
3 Bölgesel planlama
4 Yerel planlama
5 Turizmin ölçülmesi
6 Uluslararası turizm
7 Türkiye turizmi
8 Ara sınav
9 Türkiye'nin turistik çekicilikleri
10 Turizm istatistikleri
11 Turizm problemleri
12 Turizmde arz
13 Turizmde ulaşım

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1180396 Ulusal ve Uluslararası turizm faaliyetlerini,bölgesel farklara bağlı kalarak değerlendirebilir,son yıllarda turizmde yaşanan değişmeleri ve sebeplerini irdeleyebilir.
2 1180817 Turizmde planlama yaparken,nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olur,gerektiğinde tecrübelerini de ilgili kişi ve kurumlara aktarabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4
2 4 4 5 5 4 5 3 4 4 3 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek