Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ408 Çevre Sorunları 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Çevre sorunları dersinin başlıca amaçları; 1-Yerel mekandan küresel boyuta kadar değişik ölçekteki alanlarda çevresel süreçleri kavratmak, 2-Çevre sorunlarını sorunlarına neden olan ve çevre sorunlarının çözümüne katkı sunan teknolojik gelişmeleri tanıtmak. The aims of the environmental problems course are to: 1. promote understanding of environmental processes at a variety of scales, from local to global 2. recognize the extent to which technology plays a role in both causing and solving environmental problems

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah GÜL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aybay, A. “Çevre ve Hukuk”, Ruşen Keleş (Ed.). İnsan Çevre Toplum içinde. 2. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi, 1997, ss.309-322. Des Jardins, J. R. (2006), Çevre Etiği, Çevre Felsefesine Giriş, (Çev. Ruşen Keleş), İmge, İstanbul. Görmez, K., (2003), Çevre Sorunları ve Türkiye, 3. Baskı, Ankara: Gazi Kitabevi. Erdoğan, D., Ejder, N. 1997, Çevre Sorunları, Ankara, Doruk Yayımcılık. Türkiye’nin Çevre Sorunları, 1995. Türkiye Çevre Vakfı Yayını, Önder Matbaası, Ankara Karaca, C. 2008, Çevre, İnsan ve Etik Çerçevesinde Çevre Sorunlarına ve Çözümlerine Yönelik Yaklaşımlar, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:12. Sayı:1, ss.19-33 Şişli, M. N. 1999, Ekoloji–Çevrebilim, Gazi Kitabevi, Ankara. Yıldız, K., Ş. Sipahioğlu ve M. Yılmaz, (2005), Çevre Bilimi, 2. Baskı, Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekosistem, nüfus hareketleri, enerji kaynakları, toprak sistemi, su kaynakları, insan nüfusunun çevreye baskısı, biyolojik çeşitlilik, The ecosystem, Population dynamics, Energy resources, The soil system, Water resources, Environmental demands of human populations, Biodiversity in ecosystems, Conservation of biodiversity, Eutrophication, Urban air pollution, The issue of global warming, Air, watir, soil pollution in Turkey, Energy demand in Turkey, environmehtal management.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 5 1
9 Problem Çözümü 1 5 1
10 Tartışma 1 5 1
11 Soru-Yanıt 1 10 1
16 Alan Gezisi 1 5 1
22 Proje Hazırlama 0 0 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 0 0 1
48 Sözlü Sınav 0 0 1
54 Ev Ödevi 0 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünyada başlıca çevre sorunları GEZEGENSEL SINIRLAR.pptx
2 Nüfus artışı ve sorunları
3 Çevre sorunlarına fütürolojist yaklaşım
4 Toprak kirliliği ve yönetimi
5 Hava kirliliği ve yönetimi
6 Enerji kaynakları ve yönetimi
7 Su kirliliği
8 Biyolojik çeşitlilik ve koruma
9 Kirlilik yönetimi
10 Ara sınav
11 Küresel ısınma ve iklim değişikliği
12 Çevresel değerler sistemleri
13 Çevre ve hukuk
14 Çevre eğitimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1412905 Öğrenciler Dünyada ve Türkiye'de başlıca çevre sorunları hakkında bilgi sahibi olmaktadır.
2 1432180 Öğrenciler çevre sorunlarına karşı öneriler sunabilecektir.
3 1437939 Öğrencilerde çevreyi koruma bilinci gelişecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4
2 4 3 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 4 4 5
3 4 4 4 3 5 5 4 4 4 3 5 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek