Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ402 Bölgeler Coğrafyası IV 927001 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilerin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Coğrafi bölgelerinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özelliklerini tanımalarını ve gelişmişlik seviyeleri ile coğrafi özellikleri arasındaki ilişkileri kavrayabilmelerini sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Tamer ÖZLÜ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ.- Mortan, K., 1997, Türkiye Bölgesel Coğrafyası. İnkılap Kitabevi, İstanbul. Erinç, S., 1953, Doğu Anadolu Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yayınları, No: 572, İstanbul. Yücel, T., 1987, Türkiye Coğrafyası. Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, No: 68, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Doğu Anadolu Bölgesinin yeri ve sınırları, başlıca özellikleri, bölgenin fiziki coğrafyası, bölgenin beşeri ve ekonomik coğrafyası, doğal mekan birimleri. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin yeri ve sınırları, başlıca mekân özellikleri, bölgenin fiziki coğrafyası, bölgenin beşeri-ekonomik coğrafyası, doğal mekân birimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 25 1
54 Ev Ödevi 1 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Doğu Anadolu Bölgesi'nin yeri ve sınırları DOĞU 1.pdf
COĞ.402 BÖLGELER COĞRAFYASI IV XLL.pdf
2 Doğu Anadolu Bölgesi'nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri DOĞU 2.pdf
3 Doğu Anadolu Bölgesi'nin iklim ve hidrografik özellikleri DOĞU 3.pdf
4 Doğu Anadolu Bölgesi'nin toprak ve bitki örtüsü özellikleri DOĞU 4.pdf
DOĞU 5.pdf
5 Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus ve yerleşme özellikleri DOĞU 5.pdf
6 Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik coğrafya özellikleri DOĞU 6.pdf
7 Doğu Anadolu Bölgesi'nin bölüm ve yöreleri DOĞU 7.pdf
8 Arasınav DOĞU 8.pdf
9 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yeri ve sınırları DOĞU 9.pdf
10 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri DOĞU 10.pdf
11 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin iklim ve hidrografya özellikleri DOĞU 11.pdf
12 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin toprak ve bitki örtüsü özellikleri DOĞU 12.pdf
13 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus ve yerleşme özellikleri, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik coğrafya özellikleri DOĞU 13.pdf
14 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin bölüm ve yöreleri DOĞU 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1380746 Doğu Anadolu Bölgesi'nin jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, toprak ve bitki örtüsü özelliklerini açıklayabileceklerdir.
2 1368458 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin jeolojik, jeomorfolojik, hidrografik, toprak ve bitki örtüsü özelliklerini açıklayabileceklerdir.
3 1359533 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik coğrafya özelliklerini tanımış olacaklardır.
4 1429874 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo ekonomik yapısı ile coğrafi özellikleri arasındaki ilşikileri değerlendirebileceklerdir.
5 1381243 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yeri ve sınırlarının geçtiği alanların coğrafi özelliklerini tanımış olacaklardır.
6 1392691 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler: Doğu Anadolu Anadolu Bölgesi'nin yeri ve sınırlarının geçtiği alanların coğrafi özelliklerini tanımış olacaklardır.
7 1376476 Doğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus ve yerleşme özelliklerini tanımış olacaklardır.
8 1397039 Doğu Anadolu Bölgesi'nin sosyo ekonomik yapısı ile coğrafi özellikleri arasındaki ilşikileri değerlendirebileceklerdir.
9 1385939 Doğu Anadolu Bölgesi'nin ekonomik coğrafya özelliklerini tanımış olacaklardır.
10 1367893 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin nüfus ve yerleşme özelliklerini tanımış olacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
2 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5
3 3 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 4 4 5
4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 3 4 3 5 4 5
5 4 4 4 3 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5
6 4 4 3 3 4 3 4 4 5 4 5 3 5 5 5
7 3 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5
8 4 3 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4
9 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4
10 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek