Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ426 İnsan Ekolojisi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı farklı şekillerde insan ve çevre ilişkisinin tanıtılamasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Necati TOMAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E. & ÖZGÜÇ, N. (2006). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi İstanbul. TÜMERTEKİN, E. (1994). Beşeri Coğrafyaya Giriş, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü yayını, İstanbul İlgili bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kavramlar; İnsan, çevre ve insan ekolojisi. İnsan Ekolojisi ve Ekoloji kavramının önemi Coğrafya ve ekoloji ilişkisi. İnsan ve çevre arasındaki ilişki. İnsan ve çevre ilişkisiyle ilgili coğrafi görüşler : Determinizm. İnsan ve çevre ilişkisiyle ilgili coğrafi görüşler : Possibilizm. Çevre Algısı. Çevrenin insan üzerindeki etkileri. İnsanın çevre üzerindeki etkileri. İnsan çevre etkileşiminde fiziki özellikler. İnsan çevre etkileşiminde sosyal özellikler. Çevre duyarlılığı: Çevre sorunları ve koruma önlemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgilendirme: Ders içeriği açıklanarak konuyla ilgili makalelerin verilmesi.
2 Kavramsal çerçeve : İnsan, çevre ve insan ekolojisi.
3 İnsan Ekolojisi ve Ekoloji kavramının önemi.
4 Coğrafya ve ekoloji ilişkisi.
5 İnsan ve çevre arasındaki ilişki.
6 İnsan ve çevre ilişkisiyle ilgili coğrafi görüşler : Determinizm.
7 İnsan ve çevre ilişkisiyle ilgili coğrafi görüşler : Possibilizm.
8 Ara sınav
9 Çevre Algısı.
10 Çevrenin insan üzerindeki etkileri.
11 Çevrenin insan üzerindeki etkileri.
12 İnsan çevre etkileşiminde fiziki özellikler.
13 İnsan çevre etkileşiminde sosyal özellikler.
14 Çevre duyarlılığı: Çevre sorunları ve koruma önlemleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436034 Çevresel duyarlılık geliştirir.
2 1436428 İnsan ve çevre ilişkisini farklı şekillerde kavrar .
3 1436809 Çevrenin insan üzerindeki etkisini bilir.
4 1437981 İnsanın çevre üzerindeki etkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4
4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek