Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ426 İnsan Ekolojisi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı farklı şekillerde insan ve çevre ilişkisinin tanıtılamasıdır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Necati TOMAL

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E. & ÖZGÜÇ, N. (2006). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân, Çantay Kitabevi İstanbul. TÜMERTEKİN, E. (1994). Beşeri Coğrafyaya Giriş, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Enstitüsü yayını, İstanbul İlgili bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kavramlar; İnsan, çevre ve insan ekolojisi. İnsan Ekolojisi ve Ekoloji kavramının önemi Coğrafya ve ekoloji ilişkisi. İnsan ve çevre arasındaki ilişki. İnsan ve çevre ilişkisiyle ilgili coğrafi görüşler : Determinizm. İnsan ve çevre ilişkisiyle ilgili coğrafi görüşler : Possibilizm. Çevre Algısı. Çevrenin insan üzerindeki etkileri. İnsanın çevre üzerindeki etkileri. İnsan çevre etkileşiminde fiziki özellikler. İnsan çevre etkileşiminde sosyal özellikler. Çevre duyarlılığı: Çevre sorunları ve koruma önlemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders hakkında genel bilgilendirme: Ders içeriği açıklanarak konuyla ilgili makalelerin verilmesi.
2 Kavramsal çerçeve : İnsan, çevre ve insan ekolojisi.
3 İnsan Ekolojisi ve Ekoloji kavramının önemi.
4 Coğrafya ve ekoloji ilişkisi.
5 İnsan ve çevre arasındaki ilişki.
6 İnsan ve çevre ilişkisiyle ilgili coğrafi görüşler : Determinizm.
7 İnsan ve çevre ilişkisiyle ilgili coğrafi görüşler : Possibilizm.
8 Ara sınav
9 Çevre Algısı.
10 Çevrenin insan üzerindeki etkileri.
11 Çevrenin insan üzerindeki etkileri.
12 İnsan çevre etkileşiminde fiziki özellikler.
13 İnsan çevre etkileşiminde sosyal özellikler.
14 Çevre duyarlılığı: Çevre sorunları ve koruma önlemleri.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210070 Çevresel duyarlılık geliştirir.
2 1210486 İnsan ve çevre ilişkisini farklı şekillerde kavrar .
3 1210877 Çevrenin insan üzerindeki etkisini bilir.
4 1212120 İnsanın çevre üzerindeki etkisini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
2 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 4
3 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 4 4 5 4
4 4 4 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek