Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ428 Türkiye İklimi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Türkiye iklim özelliklerinin öğrenilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kemalettin ŞAHİN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*Atalay, İ. (2011), Türkiye İklim Atlası, İstanbul, İnkılap Kitabevi *Atalay, İ., (1997), Türkiye Coğrafyası (5. Baskı). Ege Üniv. Basımevi, İzmir. *Cemalettin Şahin, Türkiye Coğrafyası(Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitik) (1999), (Prof. Dr. Hayati Doğanay ile birlikte), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Öğretmen Kitapları Serisi:4,Ankara. *Cemalettin Şahin, Türkiye’de Coğrafya Öğretimi (Sorunlar- Çözüm Önerileri) (2001), Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. *Koçman, A. (1993), Türkiye İklimi, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi *Özey, R. (2002). Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Aktif İstanbul *Ardel, A. Kurter, A., ve Dönmez, Y., (1969), Klimatoloji Tatbikatı, İstanbul Üniv. Coğr. Enst. Yay. No: 40, İstanbul. *Erinç, S. (1996). Klimatoloji ve Metodları, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. *Nişancı, A. (1990). Klimatoloji, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Basımevi, ISBN 975-7636-09-6, Samsun.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Türkiye'de iklim tipleri Sıcaklık ve yağış özellikleri İklimsel potansiyeller ve riskler İklim değişimleri ve Türkiye'ye etkileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
17 Alan Çalışması 1 20 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
23 Proje Sunma 0 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
3 Bütünleme Sınavı 1 10 10
17 Alan Çalışması 1 20 20
22 Proje Hazırlama 1 20 20
23 Proje Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Türkiye Coğrafyasının Genel Özellikleri Türkiye iklimi (Türkiye Coğ.) (açık erişim) (1).pptx .pptx
2 Türkiye İkliminin Genel Karakterleri Türkiye iklimi sunu (Genel) (açık erişim) (1).pptx
3 Türkiye’de Etkili Olan Hava Kütleleri Türkiye 'etkili hava kütleleri (açık erişim) (1).pptx .pptx
4 Türkiye’de Etkili Olan Basınç Merkezleri Türkiye 'de etkili basınç merkezleri (1).pptx
5 Türkiye’de Sıcaklığın Dağılışı Türkiye 'de sıcaklığın dağılışıi (1).pptx
6 Türkiye’de Yağışın Dağılışı Türkiye 'yağışın dağılışı(1).pptx .pptx
7 Türkiye ‘de Nem, Bulutluluk, Buharlaşmanın Dağılışı Türkiye'de nem, bulutluluk , buharlaşma....(1).pptx .pptx
8 Türkiye ‘de Don Olayı ve Etkileri Türkiye iklimi don olayı ve etkileri (açık erişim) (1).pptx .pptx
9 Ara sınav 1. hafta genel A.Nişancı (açık erişim) (1).pptx
10 Türkiye ‘de Belli Başlı İklim Tipleri
11 Karadeniz İklimi ve Özellikleri
12 Akdeniz İklimi ve Özellikleri
13 Karasal İklim ve Özellikleri
14 Türkiye İkliminin Sosyal Yaşam üzerine Etkileri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1152813 Türkiye'de iklim tiplerinin öğrenilmesi
2 1155991 Sıcaklık ve yağış özelliklerinin öğrenilmesi
3 1171664 İklimsel potansiyeller ve risklerin belirlenmesi
4 1185888 İklim değişimleri ve Türkiye'ye etkilerinin anlaşılması

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 4
2 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 5
3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 3 5
4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek