Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ430 Türkiye'de Ulaşım ve Ticaret 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin öğretim faaliyetinde küreselleşme ve kalkınmanın gerçekleşmesinde en önemli etkenlerden birisi olan ulaşım faaliyetlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi ve ulaşımda meydana gelen teknolojik gelişmelerle yeryüzünün şekillenmesi konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Yahya KADIOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TÜMERTEKİN, E., 1987, Ulaşım Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. TAŞLIGİL, N. (2010). Türkiye’nin Ulaşım Coğrafyası. Çantay İstanbul. DOĞANER, S., 1991, “İstanbul limanı: Kuruluş, gelişim ve işlevleri”, Bülten, Sayı 8, s.115-144. İlgili bilimsel makaleler

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ulaşım faaliyetleri Türkiye’de Ulaşım Coğrafyasının Gelişmesi Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Faktörler Türkiye’de Ulaşım Güzergahlarının Seçimi Türkiye Ulaşım Ağları Türkiye’de Deniz Ulaşımı Türkiye Deniz Filosu: Yük Taşınması, Limanlar, Başlıca Denizyolları Türkiye’de Demiryollarının Gelişimi Günümüzde Demiryolları, Demiryollarında Hatlar Türkiye’de Karayolları: Karayollarının dağılışı Türkiye’de Hava Yolu Ulaşımı; Havayollarında Taşımacılık Türkiye Boruhatları; Petrol ve Doğal Gaz Boruhatlarının Dağılışı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 24 24
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 1 1
49 Performans 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, dersin işlenişi ile ilgili genel bilgi ve kaynakların önerilmesi
2 Ulaşım kavramı ve ulaşımın önemi
3 Ulaşım faaliyetleri ve Coğrafya ilişkisi
4 Türkiye’de Ulaşım Coğrafyasının Gelişmesi
5 Türkiye’de Ulaşımı Etkileyen Faktörler
6 Türkiye’de Ulaşım Güzergahlarının Seçimi
7 Türkiye Ulaşım Ağları
8 Ara sınav
9 Türkiye’de Deniz Ulaşımı
10 Yük Taşınması, Limanlar, Başlıca Denizyolları
11 Türkiye’de demiryolları ve gelişimi
12 Türkiye’de Karayolları: Karayollarının dağılışı
13 Türkiye’de Hava Yolu Ulaşımı
14 Türkiye Boruhatları; Petrol ve Doğal Gaz Boruhatlarının Dağılışı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1194346 Ulaşım Coğrafyası ile ilgili terminolojiyi bilir.
2 1195502 Ulaşım ağları sınıflandırır ve açıklar.
3 1195557 Türkiye’deki ulaşım faaliyetleri ile doğal çevre faktörleri arasındaki ilişkileri daha iyi analiz edebilir.
4 1195558 Mekansal arazi kullanışı ile ulaşım faaliyetleri arasında bağlantı kurabilir.
5 1197014 Türkiye’deki mekansal farklılaşmayı açıklayabilir.
6 1198360 Türkiye’deki ulaşım sistemlerinin bugünkü durumu hakkında bilgi sahibi olabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 5 5 5 5 3 4 4 4 4 3 5 4
2 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 3 5 4 5 3
3 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4
4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 3 4 4 5
5 4 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 4 3 5 5
6 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek