Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ434 Sulak Alanlar ve Yönetimi 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Sulak alanlar hakkında gerekli tanımların öğretilmesi, sulak alan tiplerinin kavranması ve koruma tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Tamer Özlü

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Atalay, İ., Uygulamalı Hidrografya I, 1986, Ege Üniversitesi yayınları, İzmir. İzbırak, R., Hidrografya: Akarsular ve Göller, 1973, Ankara Üniversitesi yayınları, Ankara. İnandık,H., Akarsular ve Göller., İst. Üniv. Coğ.Enst.Yayınları, İstanbul,1964 İzbırak, R. Sular Coğrafyası, M.E.B. Basımevi, 1983. İstanbul Hoşgören,M.Y, Hidroğrafya’nın Ana Çizgileri –I , 2001 Çantay yayınları, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sulak alanların tanımı ve önemi; sulak topraklar; sulak alan bitkileri; aşırı üretim; sulak alanların tipleri ve özellikleri; sulak alanların yasal durumu ve korunması; sulak alanların yönetimi ve ilgili mevzuat; taşkın kontrolü ve yeraltı suyu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 13 13
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
49 Performans 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı ve sulak alanlar hakkında genel bilgiler
2 Sulak alan tanımı ve önemi
3 Sulak alan tipleri
4 Sulak alanların özellikleri
5 Sulak topraklar
6 Sulak alan bitkileri
7 Sulak alanlardan etkin şekilde faydalanma yolları
8 Ara Sınav
9 Sulak alanların problemleri
10 Sulak alanların yasal durumu ve korunması
11 Sulak alanların yönetimi
12 Sulak alanlar ile ilgili mevzuat
13 Taşkın kontrolü
14 Yeraltı suları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1192410 Sulak alan tanımını yapabilmeli
2 1192840 Sulak alanlardan etkili şekilde faydalanma yollarını bilmeli
3 1194514 Sulak alanların korunmasına yönelik çalışmaları bilmeli
4 1196794 Sulak alanların korunmasına yönelik yasaları bilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5
2 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 4 5 4 4
3 4 5 5 5 3 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4
4 4 3 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek