Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ422 Türkiye'nin Doğal Miras Alanları 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu derste, IUCN (Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği) tarafından, “Bilimsel ve estetik yönden olağanüstü biyolojik (bitki örtüsü ve yaban hayatı), ekolojik, jeolojik, coğrafi doğal yapısı ve arkeolojik, etnografik, antropolojik, mitolojik, tarihi ve kültürel özellik ve güzelliklerden bir veya birkaçına sahip; bilimsel, eğitsel, estetik, sportif, eğlence ve dinlenme bakımlarından ulusal ve uluslar arası düzeyde öneme sahip, en az 1000 hektar genişliğinde kara ve su alanları” olarak tanımlanan, sadece Anadolu’nun değil, dünya tarihinin de sessiz tanıkları olan ve birer doğa anıtı sayılan milli parklarımızın korunmasına ilişkin farkındalığın yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Seyfullah GÜL

Ön Koşul Dersleri

-

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Atlas Keşif Kitaplığı. 2009. Türkiye Milli Parklar Atlası. İstanbul: Levent Print City. 2 Atlas Keşif Kitaplığı. 2011. Türkiye Saklı Cennetler Atlası / 50 Muhteşem Yer. İstanbul: Levent Print City. 3 Dinç, B. ve Güngör, Y. 2010. Türkiye’nin Kültür Mirası / 100 Doğa Harikası. İstanbul: NTV Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders kapsamında, Anadolu’da 41 miras coğrafya, milli parklar, Dünya Mirası Listesi’ndeki koruma alanları: Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı, Truva Milli Parkı, Göreme Tarihi Milli Parkı, Nemrut Dağı Milli Parkı, Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı, Beydağları (Olympos) Sahil Milli Parkı, Karatepe-Aslantaş Milli Parkı, Ağrı Dağı Milli Parkı, Altındere Vadisi Milli Parkı, Kaçkar Dağı Milli Parkı, Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı,Tek Tek Dağları Milli Parkı konuları ele alınmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 10 6 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Anadolu’da 41 miras coğrafya.
2 Milli parklar: Tarihin tanıkları.
3 Dünya Mirası Listesi’ndeki koruma alanları: Boğazköy-Alacahöyük Milli Parkı.
4 Dünya Mirası Listesi’ndeki koruma alanları: Truva Milli Parkı.
5 Dünya Mirası Listesi’ndeki koruma alanları: Göreme Tarihi Milli Parkı.
6 Dünya Mirası Listesi’ndeki koruma alanları: Nemrut Dağı Milli Parkı.
7 ,Güllük Dağı (Termessos) Milli Parkı.
8 Beydağları (Olympos) Sahil Milli Parkı.
9 Karatepe-Aslantaş Milli Parkı.
10 Ağrı Dağı Milli Parkı.
11 Altındere Vadisi Milli Parkı.
12 Kaçkar Dağı Milli Parkı.
13 Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı.
14 Tek Tek Dağları Milli Parkı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1224088 Türkiye'nin Doğal Miras Alanları ile ilgili terim ve kavramları açıklayabilmeli.
2 1224465 Türkiye'nin Doğal Miras Alanlarına ilişkin görüşler ortaya koyabilmeli
3 1224657 Türkiye'nin Doğal Miras Alanları ile ilgili projeler yapabilmeli, projeler sunabilmelidir
4 1205710 Günümüz insanının milyonlarca yıllık hafızasını oluşturan milli parklarımızın korunmasının önemini açıklayabilme.
5 1205768 Ekosistem tabanlı fonksiyonel milli park yönetimi prensiplerini açıklayabilme.
6 1205812 Türkiye’de ören yeri, arkeolojik alan ve anıt içeren milli parklarımızı örneklendirebilme.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63728 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 63714 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 63715 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 63716 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 63717 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 63718 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 63719 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 63727 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 63720 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 63721 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 63722 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 63723 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 63724 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 63725 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 63726 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 3
2 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4
3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4
4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5
5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5
6 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek