Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
COĞ436 Jeoarkeoloji 927003 4 8 3

Dersin Amacı

jeoarkeolojik araştırmalar ışığında eleştirel yolla teorik ve pratik olarak değerlendirme; - Arkeolojik kayıtların ve geçmiş kültürlerin çehresini yeniden yapılanmasını - Arkeolojik alan oluşumunun, değişiminin, ve tahribatının modellerinin ve süreçlerinin anlaşılmasını - insan faaliyetleri ve jeomorfolojik süreçleri arasındaki etkileşimi değerlendirmesini -etkin kültürel miras yönetimi çerçevelerinin geliştirilmesini

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Vedat KELEŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yer Biliminin (Jeoloji) Esasları - N.Ġlbeyli, 2004. Omura, S. and Kashima, K. (2002) The Geo-Archaeologlcal Program at Kaman Kalehöyük and lts Surrondings, 17. Arkeometri sonuçları toplantısı p. 119-125. Palloek, S. 1999,Anelant Mesopolamia. Cambridge Univ.Press., p..3l, box:3.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Jeoarkeolojiye giriş; jeoarkeoloji ve arkeolojik görünümler; ham materyaller, topraklar, sedimentler ve stratigrafik ilişkiler; arkeolojik kayıtların oluşumu ve korunması; alüvyal çevreler; jeoarkeolojik alanların korunması ve yönetimi; Jeomorfolojik ünitelerin yaşam için önemi; jeomorfolojik yerler ile arkeoloojik alanlar ilişkisi; tarihi miraslar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 12 5 60
28 Makale Kritik Etme 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Jeoarkeolojiye giriş
2 Jeoarkeoloji ve arkeolojik görünümler
3 Ham materyaller
4 topraklar
5 Sedimentler ve stratigrafik ilişkiler
6 Arkeolojik kayıtların oluşumu ve korunması
7 Alüvyal çevreler; Akarsu çevresi ve arkeolojiye giriş
8 Ara sınav
9 Alüvyal çevreler; flüvyal sistemler ve akarsu çevresi
10 Alüvyal çevreler; vadi tabanının gelişimi ve alüvyon stratigrafik istifleri
11 Alüvyal çevreler; akarsu vadilerinin uzun vadeli kalkınması
12 Jeomorfolojik ünitelerin yaşam için önemi;
13 Teomorfolojik yerler ile arkeoloojik alanlar ilişkisi
14 Tarihi miraslar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1416562 Morfolojik ve sedimantolojik dizileri gözlemlemek ve kayıt edebilme
2 1416574 Görevlerin in incelenmesi ve delegesi için bir grup halinde çalışıp öncelikleri belirleye bilme
3 1417799 Veri kaynakalrını geniş bir yelpazede sentez edebilme ve yorumlaya bilme
4 1418929 Veri analizi ve literatür taraması dayalı yazılı suna bilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71497 Ekosistemlerin işleyişi ve coğrafi dağılışlarıyla ilgili temel bilgileri bilir.
2 71483 Coğrafi terminolojiyi bilir ve kullanır.
3 71484 Coğrafyanın temel araştırma ilkelerini, bilgi toplama ve değerlendirme yöntemlerini bilir ve uygular.
4 71485 Çevre sorunları ve doğal afetlerle ilgili temel bilgileri ve başa çıkma yöntemlerini bilir.
5 71486 Mekansal farklılıkları belirler ve sebeplerini açıklar.
6 71487 Coğrafi mekanın konumunu, doğal, beşeri ve iktisadi özelliklerini tespit eder ve açıklar.
7 71488 Bağımsız projeler hazırlar ve sonuçlandırabilir.
8 71496 Mesleki kariyer gelişimi, coğrafya öğretmenliği ve lisansüstü eğitime geçiş hakkında temel bilgileri bilir.
9 71489 Sürdürülebilir mekan kullanımının esaslarını bilir.
10 71490 Türkiye'nin coğrafi bölgelerini ve temel coğrafi özelliklerini bilir.
11 71491 Jeopolitiğin temel ilkelerine bağlı kalarak Türkiye'nin jeopolitik özelliklerini bilir ve açıklar.
12 71492 Bilimler arası bir çalışmada işbirliği ve eş güdümü sağlar.
13 71493 Kırsal ve şehirsel alanlarda insan mekan ilişkisini kavrar ve açıklar.
14 71494 Coğrafi bilgiyi toplar, analiz eder ve yorumlayabilir.
15 71495 Coğrafi mekanın potansiyellerini ve zayıf yönlerini belirleyerek, sürdürülebilir kalkınma ile ilişkilendirebilir (SWOT analizi yapabilir).

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
2 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 5
3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4
4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek