Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FEL303 Zihin Felsefesi 927001 3 5 6

Dersin Amacı

Zihin Felsefesine ilişkin kuramları ele almak, zihin ve bilinç hakkındaki temel uslamlamaları çözümlemek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Emine Funda Serin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Paul M. Churchland, Madde ve Bilinç: Zihin Felsefesine Güncel Bir Bakış. (çev.) Berkay Ersöz. İstanbul: Alfa, 2012. Daniel C. Dennett, Aklın Türleri-Bir Bilinç Anlayışına Doğru, (çev.) Handan Balkara, Varlık Publication, İstanbul, 1999. Gilbert Ryle, Zihin Felsefesi, (çev.) Sara Çelik, Afa Publication, İstanbul, 1995. John Searle, Akıllar Beyinler ve Bilim. (çev.) Kemal Bek. İstanbul: Say yayınları, 1996. John Searle, Bilinç ve Dil, (çev.) Muhittin Macit, Cüneyt Özpilavcı, Litera Publication, İstanbul, 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Zihin Felsefesinin temel kavramlar (zihin, beden, bilinç, biliş, vb.) ve kuramlar, yöntembilimsel sorunlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 46 46
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 46 46
34 Okuma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Zihin Felsefesine giriş https://bit.ly/zihin-felsefesi-1-asenkron-kayit
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
sayan2012.pdf
2 Bedenler ve zihinler https://bit.ly/zihin-felsefesi-2-asenkron-kayit
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
zf-1.pdf
3 Başkasının zihni sorunu https://bit.ly/zihin-felsefesi-3-asenkron-kayit
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
zf-2.pdf
4 Bilişsel Bilimler zf-4.pdf
https://bit.ly/zihin-felsefesi-4-asenkron-kayit
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
5 Ontolojik Sorun zf-5.pdf
https://bit.ly/zihin-felsefesi-5-asenkron-kayit
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
6 Semantik Sorun zf-6.pdf
https://bit.ly/zihin-felsefesi-6-asenkron-kayit
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
7 Epistemolojik Sorun zf-7.pdf
https://bit.ly/zihin-felsefesi-7-asenkron-kayit
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
8 Arasınav
9 Yöntembilimsel Sorunlar zf-d1.pdf
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
10 Bilinç ve materyalizm zf-d3.pdf
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
11 İşlevselcilik ve sorunlar zf-d4.pdf
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
12 Yapay zekâ zf-d5.pdf
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
13 Nörobilim zf-d6.pdf
http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf
14 Zihin Felsefesi ve insan bilimleri http://auzefkitap.istanbul.edu.tr/kitap/felsefe_ao/zihinfelsefesi.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417528 Öğrenci Zihin Felsefesinin temel kavramlarını (zihin, beden, bilinç, biliş, vb.) açıklayabilecektir.
2 1423609 Öğrenci Zihin Felsefesine ilişkin temel kuramları çözümleyebilecektir.
3 1423654 Öğrenci Zihin Felsefesinde ontolojik, epistemolojik ve semantik sorunları kavrayabilecektir.
4 1409024 Öğrenci, bilişsel bilimler aracılığıyla edinilen verileri Zihin Felsefesi açısından değerlendirebilecektir.
5 1417615 Öğrenci, zihnin işleyişine dair güncel tartışmaları takip edebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71499 Felsefe tarihinin farklı dönemlerine ve akımlarına ilişkin bilgi sahibi olur.
2 71500 Felsefenin temel alanlarına (bilim felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, ahlak felsefesi, zihin felsefesi, çevre felsefesi, eğitim felsefesi, hukuk felsefesi vb.) ilişkin ana kavramları ve yaklaşımları bilir.
3 71498 Filozofların ana yapıtlarını okuma, temel kavramlarını ve argümanlarını kavrama becerisi kazanır.
4 71539 Rasyonel, tutarlı, eleştirel, çözümleyici ve bireşimci düşünebilme becerisi kazanır.
5 71541 Mesleki etik değerlere bağlı olarak takım çalışması yapmayı ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenmeyi öğrenir.
6 71537 Diğer sosyal bilimlerden (tarih, edebiyat, sanat tarihi, hukuk, sosyoloji, psikoloji vb.) faydalanır ve disiplinler arası bir bakış açısı geliştirir.
7 71536 Farklı dillerdeki kaynaklardan da faydalanarak düşüncelerini sözlü ve yazılı biçimde ifade eder.
8 71528 Teknolojiyi kullanma ve etkin iletişim kurma becerisi kazanır.
9 71526 Ulusal ve uluslararası düzeyde felsefi bilginin üretimine ve toplumla paylaşılmasına katkı sağlar.
10 71534 Felsefi bilginin özelliğini kavrar ve felsefi bilgiyi, bilimsel, sanatsal, mitsel ve dinsel bilgi türlerinden ayırt eder.
11 79481 Doğa/temel bilimleri ile sosyal bilimleri, konuları, yöntemleri ve amaçları bakımından birbirinden ayırt eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
2 3 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4
3 3 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5
4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
5 2 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek