Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ151 Fizik I Laboratuvarı (Mekanik) 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Genel Fizik I konularıyla ilgili olarak deneysel gözlemler yapmak ve elde edilen deneysel sonuçları sonuçları teorik sonuçlarla karşılaştırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Fizik Bölümünce hazırlanan deney föyleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1 Laboratuvar hazırlık ve gruplandırma 2 Ölçme ve hata hesabı 3 Deney 1. Hız ve İvme 4 Deney 2. Basit ve Fiziksel Sarkaçların İncelenmesi 5 Deney 3. Serbest Düşme 6 Deney 4. İvmeli Sistemlerin Hareketleri 7 Deney 5. Merkezcil Kuvvet 8 Deney 6. Duran Dalgalar 9 Deney 7. Merkezi Çarpışma ve Momentumun Korunumu 10 Deney 8. Açısal Momentumun Korunumu 11 Deney 9: Sarmal Yaydaki Hareketlerin İncelenmesi 12 Deney 10: Enerjinin Korunumu 13 Telafi haftası 14 Telafi haftası

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 50 1
7 Laboratuvar 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 1 14
54 Ev Ödevi 10 10 100

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar hazırlık ve gruplandırma FizikBol_Fizik_I Lab.docx
2 Ölçme ve hata hesabı FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
3 Deney 1. Hız ve İvme FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
4 Deney 2. Basit ve Fiziksel Sarkaçların İncelenmesi FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
5 Deney 3. Serbest Düşme FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
6 Deney 4. İvmeli Sistemlerin Hareketleri FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
7 Deney 5. Merkezcil Kuvvet FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
8 Deney 6. Duran Dalgalar FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
9 Deney 7. Merkezi Çarpışma ve Momentumun Korunumu FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
10 Deney 8. Açısal Momentumun Korunumu FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
11 Deney 9: Sarmal Yaydaki Hareketlerin İncelenmesi FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
12 Deney 10: Enerjinin Korunumu FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
13 Telafi haftası FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx
14 Telafi haftası FizikBol_Fizik_Lab_ortak.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1347910 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
2 1382343 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar.
3 1370172 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek