Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ251 Titreşim ve Dalgalar Lab. 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Titreşim ve Dalgalar dersindeki temel kavramları öğrencilere deneysel olarak tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

DOÇ .DR. ŞEHRİMAN ATALAY

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Optik ve Dalgalar Lab.Deney Föyü 2. Berkeley Fizik Programi, Dalgalar (Cilt III) Frank S. Crawford, Jr. Çev.:A. Aydınuraz, F. Köksal R.Nasuhoğlu. 3. Titresim ve Dalgalar, A.P. French, Ceviren: Doc.Dr. Nazım UCAR, Aktif Yayınevi, Erzurum, 2000.

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
13 Deney 9 25 1
48 Sözlü Sınav 9 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 10 10
13 Deney 10 2 20
14 Gözlem 10 2 20
36 Rapor 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuardaki Deney Aletlerinin Tanıtımı
2 Laboratuarla İlgili Genel Temel Bilgiler.
3 Işığın Düzlem Yüzeylerden Yansıması ve Kırılması
4 Prizma
5 Ağ Spektrometresiyle Ölçümler
6 Merceklerde Odak Uzaklığı Ölçümleri
7 Arasınav
8 Sönümlü Harmonik Hareket
9 Tek Yarıkta Kırınım
10 Çiftlenmiş Harmonik Hareket
11 Ses Hızının Ölçülmesi
12 Dalgalar, Yansıma ve Kırılma
13 Dalgalar, Engeller, Girişim ve Faz
14 Telafi Deneyleri
15 Telafi Deneyleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1472608 Ses, ışık ve su dalgaları arasındaki farkları bilir.
2 1472609 Kırılma, yansıma ve girişim kanunlarını bilir.
3 1472610 Harmonik hareket türlerini tanımlayabilir ve yorumlayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek