Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ223 Fizik ve Toplum 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bilimdeki ilerlemeler teknolojide gelişmelerin toplumlarla ilişkisini incelemek. Bilgi üretmenin önemine dikkat çekmek. Fizik biliminin geçmişten günümüze gelişimini incelemek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen, teknoloji ve toplum arasındaki ilişki. Gelişmekte olan ülkelerde fen ve teknoloji. Enerji, ses ve ses kirliliği. Silahlar, bilgisayar ve toplum arasındaki ilişki. Gelecekte fizik bilimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 1 10
14 Gözlem 5 2 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen, teknoloji ve toplum kavramları.
2 Fen, teknoloji ve toplum kavramları.
3 Gelişmekte olan toplumlarda fen ve teknolojinin yeri.
4 Gelişmekte olan toplumlarda fen ve teknolojinin yeri.
5 Fizik biliminin toplumun gelişmesine katkısı.
6 Enerji ihtiyacı.
7 Enerji ihtiyacı
8 Ara sınav
9 Ses ve ses kirliliği
10 Teknolojik gelişmeler ve toplum
11 Teknolojik gelişmeler ve toplum
12 Teknolojik gelişmeler ve toplum
13 Gelecekte fizik.
14 Yıl sonu sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1250414 Fen ve teknolojinin toplumdaki yerini bilir.
2 1250415 Ülkelerin gelişmesinde fen ve teknolojinin önemini vurgular.
3 1250416 Enerji ihtiyacını ve bunun bilimle ilişkisini açıklar.
4 1250417 Ses ve ses kirliği kavramlarına açıklık getirir.
5 1250418 Gelecekte fizik biliminin yerini ve önemini vurgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3
2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2
3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4
4 5 5 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3
5 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek