Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ223 Fizik ve Toplum 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Bilimdeki ilerlemeler teknolojide gelişmelerin toplumlarla ilişkisini incelemek. Bilgi üretmenin önemine dikkat çekmek. Fizik biliminin geçmişten günümüze gelişimini incelemek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen, teknoloji ve toplum arasındaki ilişki. Gelişmekte olan ülkelerde fen ve teknoloji. Enerji, ses ve ses kirliliği. Silahlar, bilgisayar ve toplum arasındaki ilişki. Gelecekte fizik bilimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 2 20
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 1 10
14 Gözlem 5 2 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen, teknoloji ve toplum kavramları.
2 Fen, teknoloji ve toplum kavramları.
3 Gelişmekte olan toplumlarda fen ve teknolojinin yeri.
4 Gelişmekte olan toplumlarda fen ve teknolojinin yeri.
5 Fizik biliminin toplumun gelişmesine katkısı.
6 Enerji ihtiyacı.
7 Enerji ihtiyacı
8 Ara sınav
9 Ses ve ses kirliliği
10 Teknolojik gelişmeler ve toplum
11 Teknolojik gelişmeler ve toplum
12 Teknolojik gelişmeler ve toplum
13 Gelecekte fizik.
14 Yıl sonu sınavı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1473338 Fen ve teknolojinin toplumdaki yerini bilir.
2 1473339 Ülkelerin gelişmesinde fen ve teknolojinin önemini vurgular.
3 1473340 Enerji ihtiyacını ve bunun bilimle ilişkisini açıklar.
4 1473341 Ses ve ses kirliği kavramlarına açıklık getirir.
5 1473342 Gelecekte fizik biliminin yerini ve önemini vurgular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 3
2 5 5 5 5 5 4 4 3 4 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 2
3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4
4 5 5 4 2 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 4 3
5 5 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 2 2 4 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek