Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ229 Akışkanlar Mekaniği 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Akışkanların fiziksel davranışlarının ve akışkanlar hakkındaki temel teorilerin öğrenilmesi. Akışkanlar mekaniğinin gerçek hayattaki uygulamalarının incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Recep TAPRAMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bazı akışkanlar mekaniği deney düzenekleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Raymond E. Serway, Robert J. Zeichner, Fen ve Mühendisler için FİZİK, (Çeviri), Palme Yayıncılık (2008). 2. Yunus Çengel, John M. Çimbala, Fluid Mechanics, Fundamentals and Applications, McGraw-Hill (2014)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Akışkanlarin tanımı ve sıniflandırilması, akıskanların statiği: basınç, basınç ölçümleri. Akışkanların dinamiği: Bernoulli denklemi ve çeşitli uygulamaları. Euler ve Lagrange temsillerinin incelenmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 2 20 1
54 Ev Ödevi 4 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
9 Problem Çözümü 4 3 12
11 Soru-Yanıt 4 2 8
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Akışkanlar hakkındaki tanımlar ve özellikler. Viskozluk ve süper akışkanlar. Sıkıştırılabilir ve sıkıştırılamaz akışkanlar Bolum1.pdf
2 Akışkanların Statiği: Basınç ve ilgili işlemler. Uygulamalar Bolum1.pdf
3 Akışkanların Statiği ve uygulamalar; kaldırma kuvveti Bolum2.pdf
4 Yüzey gerilimi, akışkanların taşınma işlemleri: Doğrusal ve dönme hareketleri Bolum7.pdf
5 Akışkanlarin Dinamiği: Bernoulli Denklemi ve uygulamaları Bolum3.pdf
6 Bernoulli Denklemi uygulamaları (devam) Bolum3.pdf
7 Bernoulli Denklemi uygulamaları (devam) Bolum4.pdf
8 Bernoulli Denklemi uygulamaları (devam) Bolum4.pdf
9 Arasınav
10 Akışkan kinematiği: Euler ve Lagrange tasvirleri: Giriş Akiskanlar_Ders10.pdf
11 Tensor cebirine giriş Akiskanlar_Ders11.pdf
12 Euler ve Lagrange tasvirleri uygulamaları Akiskanlar_DErs12.pdf
13 Euler ve Lagrange tasvirleri uygulamaları (devam) Akiskanlar_DErs13.pdf
14 reynolds taşıma teoremi ve uygulamaları Akiskanlar_Ders14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474505 Akışkanların statik davranışlarını öğrenir
2 1474506 Akışkanların dinamik davranışlarını öğrenir
3 1474507 Akışkanların teknolojik kullanımlarını öğrenir
4 1474508 Akışkanları kullanan araçların çalışma ilkelerini bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 5 3 4 3 4 2 4 3 3 4 2 3 3 5 4 5
2 4 4 2 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 2 3 3 4 1 2 4
3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 4 3
4 5 4 4 5 3 3 2 2 3 2 2 3 3 1 3 3 4 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek