Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ204 Elektronik-II 927001 2 4 7

Dersin Amacı

Optoelektronik, işlemsel yükselteç devreleri, aktif filtre ve regülatör (dc gerilim düzenleyici) devreleri hakkında bilgilendirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Muharrem Dinçer

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Electronik Devices, Thomas L. Floyd, 2. Introductory Electronic Devices and Circuits, Robert T. Paynter. 3.Base Electronic for Scientists, James Brophy, 4. Elektronik-II Ders notları, F. Çelik. M. Dinçer, H. Bülbül

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Genel olarak konular, işlemsel yükselteç ve diğer birleşik devreleri kapsar. Belli işlemsel yükselteç düzenlemelerini açıklayabilmek için gerekli olduğu şekilde negatif geribesleme tanıtılır. Bazı işlemsel yükselteç uygulamaları ( sinyal üreteçleri, aktif filtreler, voltaj regülatörleri v.b.) anlatılır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 37 37

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 optoelektronik aygıtlar Elektronik-II Kaynaklar.docx
2 İşlemsel yükselteç tanımlamaları Elektronik-II Kaynaklar.docx
3 Fark yükselteçleri ve sinyal işleminin giriş modları Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
4 İşlemsel yükselteç parametreleri ve negatif geribesleme Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
5 İşlemsel yükselteç empedanslari üzerinde negatif geribeslemenin etkileri Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
6 İşlemsel yükselteç parametreleri Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
7 İşlemsel yükselteçlerde kazancın frekansa bağlılığı ve faz kayması Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
8 Açık ilmek kazancı ve band genişliği Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
9 İşlemsel yükselteç kapalı ilmek kazancı Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
10 İşlemsel yükselteç uygulamaları; karşılaştırıcılar ve matematiksel işlemciler Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
11 İşlemsel yükselteç ossilatörleri Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
12 Aktif filtreler Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
13 Voltaj regülatörlri Elektronik-II Kaynaklar (1).docx
14 Sayısal elektroniğe giriş Elektronik-II Kaynaklar.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1448132 Temel elektronik devreleri bilir
2 1448609 Opto- elektronik devreleri bilir
3 1448703 İşlemsel yükselteçleri bilir
4 1448834 Bazı işlemsel yükselteç üygulamalarını bilir
5 1448950 Elektronik alanında problem belirler ve çözer
6 1468478 Elektronik deneyi tasarlar ve kurar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3
2 4
3 3
4 3
5 4
6 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek