Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ202 Modern Fizik 927001 2 4 7

Dersin Amacı

Modern Fizik dersinde, Görelilik Teorisi ve Kuantum Mekaniği giriş olarak verilecek ve bunların uygulamaları Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği ve Çekirdek Fiziği alanlarında verilecektir. Bu sayade klasik fiziğin açıklamakta yetersiz olduğu fizik olaylarının anlaşılması için ortaya 20. YY başlarında ortaya atılan bu yeni iki teorinin gelişimi ve fiziğin modernizasyonu anlatılacaktır. Böylelikle öğrencinin Modern Fiziğin temel konularını anlaması sağlanmış olunacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Necmi DEGE

Ön Koşul Dersleri

Ön koşul yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Modern Fizik: 3rd Edition , serway, Moses, and Moyer, Palme yayınevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Modern fizik iki büyük teori olan Görelilik Teorisi ve Kuantum Teorisinin üzerine kurulmuştur. bu dersin kapsamında bu teoriler incelenecek ve modern fiziğin değişik alanlardaki uygulamalarına değinilecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
54 Ev Ödevi 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
4 Quiz 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 30 30
34 Okuma 1 24 24
54 Ev Ödevi 1 16 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1. Referans noktası kavramını anlayacak 2. Özel ve genel görelilik teorisi tanımlarını yapabilecek 3. Galileo dönüşümlerini yapabilecek relativity2.pdf
2 1. Göreliliğin önermeleri hakkında bilgi sahibi olacak 2. Zaman genleşmesi kavramı hakkında bilgi sahibi olacak 3. Uzunluk kısalması kavramı hakkında bilgi sahibi olacak Modern_Fizik_Kuramlari.pdf
3 1. Göreli kütle kavramını bilecek 2. Kütle ve Enerji arasında ilişki kuracak Kütle ile enerjinin eşdeğerliliği ne demek.docx
4 1. Dalgaların parçacık özelliğini kavrayacak 2. Fotoelektrik olay, Compton olayı, Çift oluşumu hakkında bilgi sahibi olacak Fotoelektrik.pdf
5 1. Işığın kuantum teorisini bilecek 2. X-ışınlarını, kırınımını ve Bragg yasasını tanıyacak 3. Parçacıkların dalga özelliklerini kavrayacak kırınım.docx
6 1. Dalga fonksiyonu kavramının ne olduğunu bilecek 2. Parçacıkların kırınımı (Davisson-Germer deneyi) hakkında bilgi sahibi olacak 1. know what the concept of wave function is 2. have information about diffraction of particles (Davisson-Germer experiment) 1-Dalga.docx
7 1. Kutudaki parçacığın davranışını bilecek 2. Belirsizlik ilkesinin ne olduğunu bilecek. 1. know the behavior of the particle in the box 2. Know what the uncertainty principle is. Belirsizlik ilkesi.docx
8 Ara sınav Midterm
9 1. Atomun yapısını ve zaman içindeki gelişimini bilecek 2. İlk atom tanımlamasını bilecek 1. know the structure of the atom and its development over time 2. Will know the definition of the first atom atom.pdf
10 1. Thomson ve Rutherford atom modellerini bilecek 2. Bohr atom modeli hakkında bilgi sahibi olacak 1. Will be able to know Thomson and Rutherford atom models 2. learn about Bohr atomic model bohr.pdf
11 1. Elektron yörüngeleri hakkında bilgi sahibi olacak 2. Çekirdeğin hareketini öğrenecek 1. Will have information about electron orbits 2. learn the motion of the core elektron yerleşimi.docx
12 1. Atom tayfları hakkında bilgi sahibi olacak 2. Tayf serilerini tanımlayabilecek 1. have information about atomic spectra 2. Will be able to define spectral series atom-tayfları.docx
13 Atomun uyarılması ve enerji seviyeleri hakkında bilgi sahibi olacak Have information about the excitation of the atom and energy levels atomun uyarılması.docx
14 1. Frank-Hertz deneyini bilecek 2. Lazerin temel çalışma ilkesini bilecek 1. Will know Frank-Hertz experiment 2. know the basic working principle of the laser MF4-FRANCK-HERTZ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1516116 1. Referans noktası kavramını anlayacak 2. Özel ve genel görelilik teorisi tanımlarını yapabilecek 3. Galileo dönüşümlerini yapabilecek
2 1516117 1. Göreliliğin önermeleri hakkında bilgi sahibi olacak 2. Zaman genleşmesi kavramı hakkında bilgi sahibi olacak 3. Uzunluk kısalması kavramı hakkında bilgi sahibi olacak
3 1516118 1. Göreli kütle kavramını bilecek 2. Kütle ve Enerji arasında ilişki kuracak
4 1516119 1. Dalgaların parçacık özelliğini kavrayacak 2. Fotoelektrik olay, Compton olayı, Çift oluşumu hakkında bilgi sahibi olacak
5 1516120 1. Işığın kuantum teorisini bilecek 2. X-ışınlarını, kırınımını ve Bragg yasasını tanıyacak 3. Parçacıkların dalga özelliklerini kavrayacak
6 1516125 1. Dalga fonksiyonu kavramının ne olduğunu bilecek 2. Parçacıkların kırınımı (Davisson-Germer deneyi) hakkında bilgi sahibi olacak
7 1516126 1. Kutudaki parçacığın davranışını bilecek 2. Belirsizlik ilkesinin ne olduğunu bilecek.
8 1516127 Ara sınav
9 1516128 1. Atomun yapısını ve zaman içindeki gelişimini bilecek 2. İlk atom tanımlamasını bilecek
10 1516129 1. Thomson ve Rutherford atom modellerini bilecek 2. Bohr atom modeli hakkında bilgi sahibi olacak
11 1516130 1. Elektron yörüngeleri hakkında bilgi sahibi olacak 2. Çekirdeğin hareketini öğrenecek
12 1516131 1. Atom tayfları hakkında bilgi sahibi olacak 2. Tayf serilerini tanımlayabilecek
13 1516132 Atomun uyarılması ve enerji seviyeleri hakkında bilgi sahibi olacak
14 1516133 1. Frank-Hertz deneyini bilecek 2. Lazerin temel çalışma ilkesini bilecek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3
2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4