Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ252 Modern Fizik Lab. 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Modern fiziğin temel kavramlarını uygulamalı olarak öğrencilere göstermek ve öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Mustafa Çağatay TUFAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Moder fizik Laboratuvar Kılavuzu.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hidrojen atomunu balmer serisi, fotoelektrik olay, e/m oranı, Hall etkisi, Frank-Hertz deneyi, Elektron kırınımı, Ters Kare Yasası, Michelson-Morley İnterferometresi, ESR spektrokopisi ile bazı ölçümler

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
20 Rapor Hazırlama 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
7 Laboratuvar 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Laboratuvar gruplarının oluşturulması, laboratuvar genel kurallarının ve laboratuvarın tanıtılması.
2 Deneylerde kullanılacak temel laboratuvar araçlarının tanıtımı. Modern-Lab-Deneyleri.docx
3 Michelson-Morley İnterferometresi deneyi 1-MICHELSON İNTERFEROMETRESİ.docx
4 Stefan-Boltzman yasası ve ters kare kanunu 2-STEFAN-BOLTZMANN YASASI ve TERS KARE YASASININ İNCELENMESİ.docx
5 Hidrojen atomunun Balmer serisi 3-BALMER SERİSİ.pdf
6 Fotoelektrik olay 4-FOTOELEKTRİK OLAY.pdf
7 Thomson Tüpü ve e/m oranı tayini 5-Thomson-Tüpü.pdf
8 Elektron kırınımı 6-ELEKTRON-KIRINIMI.pdf
9 Tek ve Çift yarıkıkta kırınım ve Heisenberg Belirsizlik ilkesi. 7-Tek-ve-Çift-Yarıkta-Kırınım.pdf
10 Ara Sınav
11 Hall Etkisi deneyi 8-Hall-Etkisi.pdf
12 Frank-Hertz deneyi 9-Franck-Hertz-Deneyi.pdf
13 ESR spektrometresi ile ölçümler
14 Telafi Deneyi Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476159 Modern fiziğin temel kavramlarını bilir
2 1476160 Deney kurar, yapar, sonuçları elde eder ve yorumlar.
3 1476161 Modern deney aletlerini tanır, yüksek voltaj ile çalışmayı bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 4 5 3 4 3 5 3 4 5
2 5 3 5 4 5 3 5 5 5 4 4 5
3 4 2 3 3 3 3 5 4 3 2 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek