Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 1 4 4
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
54 Ev Ödevi 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lorentz Kuvveti ve Biot-Savart Yasası LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_(SEÇ)_GENEL.docx
2 Manyetik alanın diverjansı ve rotasyoneli, manyetik vektör potansiyel LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_1.HAFTA.pdf
3 Mıknatıslanma LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_2.HAFTA.pdf
4 Mıknatıslanmış bir cismin alanı, H Alanı LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_3.HAFTA.pdf
5 Doğrusal ve doğrusal olmayan davranışlı alanlar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_4.HAFTA.pdf
6 Elektromagnetik indüksiyon LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_5.HAFTA.pdf
7 Arasınav LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_6.HAFTA.pdf
8 Maxwell denklemleri LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_7.HAFTA.pdf
9 Elektromagnetik dalgalar, bir boyutta dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_8.HAFTA.pdf
10 Elektromagnetik dalgalar, bir boyutta dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_9.HAFTA.pdf
11 Maddesel ortamda elektromagnetik dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_10.HAFTA.pdf
12 Maddesel ortamda elektromagnetik dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_11.HAFTA.pdf
13 Klavuzlanmış dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_12.HAFTA.pdf
14 Klavuzlanmış dalgalar LİSANS_ELEKTROMAGNETİZMA_II_13.HAFTA.pdf
15 Final Sınavı
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1436355 Elektromanyetik dalgaların nasıl oluştuğunu ve uzayda nasıl yayıldıklarını ifade eder, matematiksel formülasyonu yazar
2 1436364 Maxwell denklemlerini diferansiyel ve integral formda yazar fiziksel özelliklerini ve anlamını ifade eder
3 1436365 Boşlukta manyetik alanların nasıl yaratıldığını ve matematiksel formülasyonunu ifade eder.
4 1436372 Maddesel ortamda manyetik alanların kendilerini nasıl gösterdiğini ve matematiksel formülasyonunu ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4
2 3 5 3 3 3 3 3 3 3 3
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
4 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek