Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ323 Biyofizik 927003 3 5 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencilere Biyofiziğin temel içeriğini ve metotlarını açık ve anlaşılır bir şekilde sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hümeyra Paşaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Biyofizik Ders Kitabı, Prof. Dr. Ferit Pehlivan. Hacattepe Taş kitapevi Nörobiyofizik, Ferhan Esen-Hamza Esen.Ankara Nobel Tıp kitapevi

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Biyofiziğe giriş. Moleküler biyofiziğin temel kavramları. Biyoenerjetik. Kalpte biyoelektrik olaylar ve EKG’nin temel ilkeleri. Biyoelektrik uygulama araçları. Dolaşım dinamiği. Solunun dinamiği. Biyolojik reseptörler ve psikofizik. Görme biyofiziği. İşitme biyofiziği. Radyasyon biyofiziği. Moleküler biyofizik yöntemler. Tıbbi görüntüleme yöntemleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fizik ve alt dalları, fiziksel büyüklükler, SI Birim Sistemi ve genel denklemleri tekrar
2 Biyofiziğe giriş, Biyofiziğin tanımı, fizik ile biyofiziğin farklılıkları ve ortak noktaları
3 Biyomekaniğe giris, insan hareket sisteminin fiziksel yorumlanması
4 Termodinamiğe giris-termodinamik kuralları
5 Isı ve hayat, ısı yayılım yontemleri
6 Hücre zarı yapısı, görevleri, önemi ve hücre zarı geçirgenliği
7 Hücre zarının mekanik ve elektriksel eşdeğer devreleri
8 Difuzyon, flux ve hayati onemi
9 Ara sınav
10 Vücutta bulunan iyonlar, iyon kanalları, yapısı, çeşitleri ve görevleri
11 Aksiyon potansiyeli ve yaşam için önemi
12 Post snaptik iletim
13 Elektrofizyolojik teknikler: TEVC ve patch clamp teknikleri, EEG, EMG,EKG, ERG
14 Elektrofizyolojik teknikler: TEVC ve patch clamp teknikleri, EEG, EMG,EKG, ERG

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
0 1253019 Fiziksel büyüklükleri, SI birim sisteminin ve standartlaşmanın bilimde ne kadar önemli olduğunu anlayacaktır.
1 1253020 Biyofiziğin tanımını öğrenip Fizik bilimi ile arasındaki ilişkiyi kurabilecektir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
0 3 3 3 5 4 4 3 4 4 3 3 4
1 3 3 3 5 4 4 3 5 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek