Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 14 8 112
8 Rehberli Problem Çözümü 3 4 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3
54 Ev Ödevi 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Vektör Cebiri, İntegral hesap, Eğrisel koordiatlar, Elektrostatik alan, elektrostatik alanın diverjansı ve rotasyoneli
2 Gaus kanunun uygulamaları, Elektrik potansiyel, iş ve elektrostatik enerji, elektrik alanda iletkenler
3 Potansiyel hesap teknikleri, Laplace denkleminin kartezyen ve küresel koordinatlarda çözümü, Multipol açılımı ve dipolün elektrik alanı
4 Dielektrik ortamlar, Polarizasyon, Polarize olmuş bir cismin elektrik alanı, bağlı yük kavramı
5 Elektrik deplasman vektörü, dielektrik ortamda Gauss yasası, lineer dielektrikler
6 Lorentz Kuvveti, Magnetik alan, Akım, Kararlı akımlar, Biot-Savart ve Ampere yasaları
7 Magnetik alanın diverjans ve Rotasyoneli, Magnetostatik ve elektrostatiğin karşılaştırılması, Magnetik vektör potansiyeli
8 Magnetik ortamlar, Diamagnetik, paramanyetik, ferromanyetik maddeler, magnetik dipole etkiyen tork, Magnetizasyon, mıknatıslanmış bir cismin mayetik alanı, bağlı akımlar, bağlı akımların fiziksel yorumu
9 Arasınav
10 Madde içinde magnetik alan, H alanı, magnetik ortamlarda ampere yasası, lineer ve lineer olmayan ortamlar, Elektrodinamik, elektromotor kuvveti, ohm yasası, hareket kaynaklı EMK, Faraday yasası, Elektromagnetik indüksiyon
11 Maxwell denklemleri, Maxwell den önce elektrodinamik, Magnetik yük, Madde içinde Maxwell denklemleri, sınır koşulları
12 Elektromanyetik teorinin potansiyel formülasyonu, Ayar dönüşümleri, Coulomb ve Lorentz ayarı, Elektrodinamikte enerji ve momentum, poyting teoremi, Maxwell gerilme tansörü, Momentum korunumu
13 Elektromagnetik dalga denklemi, Sınır koşulları, yansıma ve geçme, dielektrik ortamda elektromagnetik dalga, İletken ortamda elektromagnetik dalga, iletken yüzeyden yansıma ve kırılma, Dispersiyon, iletken ve plazmalarda serbest elektronlar
14 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1364873 Elektromanyetizmanın temel teorilerini bilir.
2 1375372 Temel elektromanyetizma teorilerini değişik problemlere uygular.
3 1348079 Magnetik ortamlar hakkında temel düzeyde bilgiye sahiptir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4
2 4 5 4 4 3 4 4 4 3 4
3 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek