Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ407 Nükleer Fiziğe Giriş 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Atom çekirdeğinin temel özellikleri ve kavramları açıklanarak nükleer yapı nüklee bozunmalar ve bozunma yasaları nükleer reaksyionlar ve özellikleri açıklanacak nükleer fiziğin diğer bilim dallarıyla olan ilişkisi öğrencilere tanıtılacaktır. Nükleer fizikle ilgili olayları yorumlama ve analiz etme bilgi ve becerisini kazanacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Modern Fizik ve Kuantum Fiziği derslerinin alınmış olması tavsiye edilir.

Önerilen Diğer Hususlar

Öğrencinin bu dersten başarılı olması için lisans düzeyinde modern fizik ve kuantum fiziği bilgisine sahip olmalıdır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

(1) Krane S. Krane,Nükleer Fizik (Çev. Ed. Başar Şarer), Palme Yayıncılık, 2001, ANKARA [2] Atam P. Arya, Çekirdek Fiziğinin Esasları, (Çeviri Y. Şahin), Aktif Yayınevi, 1999, Erzurum.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1. Hafta Nükleer Fizikte Temel Kavramlar 2. Hafta Nükleer Yarıçap, Çekirdek kütle ve bolluğu 3. Hafta Nükleer Bağlanma Enerjisi, Nükleer Açısal Momentum ve Parite 4. Hafta Nükleer Manyetik Momentler 5. Hafta Nükleonlar Arasındaki Kuvvetler ve Özellikleri 6. Hafta Nükleer Modeller, (Kabuk ve sıvı damlası Modelleri) 7.Hafta Radyoaktif Bozunma Yasası 8. Hafta Radyoaktifliğin Üretilmesi ve Bozunması 9. Hafta Bozunma Türleri, Doğal Radyoaktiflik 10.Hafta ARASINAV 11.Hafta Radyoaktif Yaş Tayini, Radyasyon Ölçü Birimleri 12. Hafta Ağır iyonların, protonların ve elektronların Madde ile Etkileşmesi ve Durdurma Gücü 13. Hafta Elektronmanyetik radyasyonların Madde ile Etkileşmesi Fotoelektrik olay Compton saçılması ve çift oluşumu 14. Hafta Nükleer Radyasyonun Ölçümü, Gazlı Sayaçlar, Sintilasyon Dedektörleri 15. Hafta Yarıiletken Dedektörler, Sayma İstatistiği 16. Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 40 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 14 10 1
54 Ev Ödevi 2 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
54 Ev Ödevi 2 4 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleer Fizikte Temel Kavramlar
2 Nükleer Özellikler
3 Nükleer Bağlanma Enerjisi, Nükleer Açısal Momentum ve parite http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
4 Nükleer Manyetik Momentler http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
5 Nükleonlar Arasındaki Kuvvetler ve Özellikleri http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
6 Nükleer Modeller, Kabuk ve Sıvı Damlası Modeleri http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
7 Sıvı Damlası Modeli ve Kollektif Yapı http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
8 Radyoaktif Bozunma Yasası, Bozunma Türleri, Doğal Radyoaktiflik http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
9 ARASINAV
10 Radyoaktif Yaş Tayini, Radyasyon Ölçü Birimleri http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
11 Ağır iyonların protonların ve elektronların Madde ile Etkileşmesi ve Durdurma Gücü http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
12 Elektronmanyetik radyasyonların Madde ile Etkileşmesi Fotoelektrik olay Compton saçılması ve çift oluşumu http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
13 Nükleer Radyasyonun Ölçümü, Gazlı Sayaçlar, Sintilasyon Dedektörleri http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane
14 Yarıiletken Dedektörler, Sayma İstatistiği http://www.palmeyayinevi.com/kenneth-s-krane

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1377873 Radyoaktivite, üstel bozunma yasası ve radyoaktif bozunma türlerini bilir, ilgili problemeri tanımlar ve çözer.
2 1432160 Elektromanyetik radyasyonun madde ile etkileşme yollarını bilir.
3 1394242 Atom çekirdeğinin yapısını, manyetik momentlerini, spin ve paritesini bilir ve bunları çekirdek modellerinde kullanır.
4 1371143 Nükleer radyasyon dedektör türlerini, özelliklerini ve bunlarla yapılan ölçümleri bilir ve uygular.
5 1360062 Ağır iyon, proton ve elektronların madde içerisindeki etkilerini bilir, menzil ve durdurma gücünü hesaplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 2 3 3 3
2 4 3 2 3 4 3
3 2 2 3 2 2 3
4 3 2 3 3 3 4
5 3 3 3 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek