Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ425 Enerji Dönüşüm Yöntemleri 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Işığın yapısını, değişik ortamlardaki davranışını ve özelliklerini öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Necmi DEGE

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Korkmaz, Ş (2005), Fizik Fizik Optik Geometrik Optik. Esen Ofset Matbaacılık, İstanbul. 2- Özgün, R. (2006), FİZİK, Paşa Yayıncılık, Ankara. 3- Young, H. D., Freedman R. A. (2010) Üniversite Fiziği. Pearson Education Yayıncılık, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
4 Quiz 1 20 1
5 Derse Katılım 1 20 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 5 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 6 5 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Elektrik, manyetizma ve elektromanyetik tayf
2 Işığın doğası ve dalga özelliği
3 Işık şiddeti ve aydınlanma
4 Işığın değişik ortamlarda hareketi
5 Yansıma kanunları
6 Kırılma kanunları
7 Işığın paralel yüzlü ortamlardan geçişi
8 Yarıyıl sınavı
9 Tam yansıma
10 Prizmalarda kırılma
11 Işığın girişimi
12 İnce zarlarda girişim
13 Işığın kırınımı
14 Işığın saçılması ve kutuplanma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474873 Işığın renklere ayrılmasını, renkli görmenin nasıl gerçekleştiğini ve görme hatalarını öğrenir
2 1474871 Düzlem yüzeylerde ve düzlem aynada görüntünün nasıl oluştuğunu öğrenir
3 1474872 Çeşitli optik araçların nasıl çalıştığını öğrenir
4 1474869 Küresel aynaların ışığı nasıl yansıttığını ve görüntü oluşumunu öğrenir
5 1474870 Işığın merceklerden geçişini ve görüntüyü nasıl etkilediğini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3
3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4
4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek