Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ429 Tıpta Fiziksel Yöntemler 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Tıpda kulanılan fiziksel yöntemlerin tanıtılması ve fiziksel alt yapılarının öğretilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Hümeyra Paşaoğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları, e- kaynak

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

X-ışınlarının temelleri, üretimi algılanması ve tanı amacıyla kullanılan metodları, ses üstü dalgaların temelleri, üretimi algılanması ve tanı amacıyla kullanılan metodları, radyoaktivitenin üretimi algılanması temelleri ve tıpta kullanımı, çekirdek manyetik rezonansın temelleri, manyetik rezonans görüntüleme ve tıpta kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 14 2 28
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 X-ışınlarının temelleri, üretimi algılanması
2 Tanı amacıyla kullanılan X-ışını metotları Röngen
3 Tanı amacıyla kullanılan X-ışını metotları Tomagrafi
4 Ses üstü dalgaların temelleri, üretimi algılanması
5 Tanı amacıyla kullanılan Ses üstü dalgaları metodları. Ultroson
6 Tanı amacıyla kullanılan Ses üstü dalgalarımetodları. Dopler
7 Çekirdek manyetik rezonansın temelleri
8 Manyetik rezonans görüntüleme ve tıpta kullanımı. Magnetik Rezonans
9 Arasınav
10 Elektromiyografi
11 Elektrokardiyografi
12 Radyoaktivite
13 Radyoaktivitenin tanı amacıyla kullanılanımı.
14 Radyoaktivitenin tedavi amacıyla kullanılanımı.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253058 Tıpta kullanılan Görüntüleme yöntemlerinin Fiziksel temelinin öğrenilmesi
2 1253059 Fiziğin tıpta uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olunması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 5 3 4 3 5 4 4 3 4
2 2 2 2 5 3 4 3 4 4 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek