Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ435 Bilgisayar Donanımı 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Farklı bilgisayar sistemlerinin fiziksel donanımları, kurulumları ve özellikleri hakkında bilgilerin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Laboratuvar, projektör, örnek bilgisayar parçaları

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bilgisayar Donanımı ve Bileşenleri, Tolga Güngörsün, Özkan Canay, Değişim Yayınlar (2016) Bilgisayar Donanımı, Ebubekir Yaşar, Ekin Basım Yayın (2015) Bilgisayar Donanımı, Aydın Pala, (2005) Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Giriş: Bir bilgisayarı oluşturan esas unsurlar, Bilgisayar sistem birimleri, İşlemci, işletim sistemi, çevre birimleri, Donanım Bilgisayar mimarileri, çevre birimleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 30 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 1
54 Ev Ödevi 4 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 2 1 2
5 Derse Katılım 13 2 26
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayarın çalışma sistemi, Sayı sistemleri, Temel mantık kapı ve devreleri Derste uygulama var Donanim_Ders1.pdf
2 Lojik mantık kapıları ile gerçekleştirilen örnek devrelerin incelenmesi Derste uygulama va Donanim_Ders2.pdf
3 Lojik denklemlerin sadeleştirilmesi için Karno haritası kullanımı Derste uygulama va Donanim_Ders3.pdf
4 Bilgisayarın donanımsal yapısı; Anakartlar, BIOS ve ayarları Derste uygulama va Donanim_Ders4.pdf
5 Veri yolları, İşlemciler /Chipsetler Derste uygulama va Donanim_Ders5.pdf
6 Anakart mimarileri RISK, CISK Derste uygulama va Donanim_Ders5.pdf
7 Dosya sürüm kontrol araçlarını kullanmak Derste uygulama va Donanim_ders7.pdf
8 Belleklerin çeşitleri, yapıları, işleyişleri, teknik özellikleri, RAM, ROM, flash bellek, manyetik diskler ( Sabit ve taşınabilir diskler), optik diskler ve sürücüleri Derste uygulama va Donanim_ders8.pdf
9 Arasınav
10 Giriş birimleri, Kasa ve güç kaynakları Derste uygulama va Donanim_DErs9.pdf
11 Çıkış birimleri (Monitörler, Yazıcılar,..), modemler, ağ kartı, Derste uygulama va Donanim_DErs10.pdf
12 Diğer donanım birimleri (Ekran kartları, Ses kartları, TV kartları, Derste uygulama va Donanim_Ders11.pdf
13 İşlevlerine göre bilgisayar türleri ve donanımları Derste uygulama va Donanim_DErs12.pdf
14 Bilgisayar Sistemlerinin montaj teknikleri, sistem yazılımları ile test ve arıza giderme Derste uygulama va Donanim_Ders13.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1475541 Bilgisayarların yapılarını öğrenir ve tanır
2 1475542 Bilgisayarın çalışma ilkelerini öğrenir
3 1475543 Bir bilgisayarın bakımını yapmayı öğrenir ve yapar
4 1475544 Bir bilgisayarın montajını, kurulumunu ve tamirini öğrenir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 3 4 3 5 4 4 4 4 4 3 2 4 2 5 2 1
2 4 5 4 3 3 2 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 2
3 4 3 4 4 3 1 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 3 4
4 5 4 5 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 1 4 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek