Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ421 Sinyal ve Sistemleri 927003 4 7 3

Dersin Amacı

Elektrik ve elektronikte temel unsurlardan olan sinyalleri tanımayı, onlarla işlemler yapabilmeyi öğretmek. Sinyalleri işleyecek sistemleri ve araçları öğrenmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Elektronik devre elemanları, osilatörler, osiloskop, bilgisayar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Signals and Sysyems, Alan V. Oppenheim and Alan S. Wilksky, Prentice-Hall Int., (1997)

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Elektrik ve elektronik sinyallerin türleri, Zamanla değişmeyen sinyaller, zamanla değişen sinyaller, Fourier analizi, örnekleme, modülasyon, filtreleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 4 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 8 32
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 4 8 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Giriş: Zamanla değişmeyen ve zamana göre parçalı sinyallerin tanımı Ders1.pdf
2 sinyallerin puls serileri ile temsili; zamanla değişmeyen ve zamana bağlı parçalı sinyaller Ders2.pdf
3 Fourier serileri ve dönüşümleri: 1D, 2D Ders3_2.pdf
4 Sürekli ve periyodik sinyallerin Fourier analizleri Ders3.pdf
5 Sürekli ve periyodik sinyallerin Fourier analizleri Ders4.pdf
6 Fourier analysis of parcalı zaman sinyalleri, periyodik, aperiyodik Ders5.pdf
7 Fourier analysis of parcalı zaman sinyalleri, periyodik, aperiyodik (devam) Ders7.pdf
8 Fourier analysis of parcalı zaman sinyalleri, periyodik, aperiyodik (devam) Ders8.pdf
9 Arasınav
10 Filtreleme: Alt geçiren, üst geçiren, bant geçiren Ders6.pdf
11 Parçalı zaman sinyalleri seçici Fourier filtreleri Ders7.pdf
12 Sinyal modülasyonu: Genlik, Faz Ders12.pdf
13 Sinyal modülasyonu: FM Ders13.pdf
14 Sinyal örnekleme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1253171 Sinyalleri ve sinyal şekillerini tanır ve öğrenir
2 1253172 Sinyal şekli oluşturmayı ve işlemeyi, üzerlerinde işlem yapmayı öğrenir
3 1253173 Fourier dönüşümü ile sinyal işlemeyi, filtrelemeyi öğrenir
4 1253174 Sinyal örneklemeyi, modülasyonu ve filtrelemeyi öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 2 4 3 4 2 1 2 5 2 2 2 3 1 4 2 3 3 2 2
2 2 3 2 4 4 3 4 2 4 3 2 3 3 1 2 2 3 2 2 3
3 3 3 3 4 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3
4 4 2 1 4 3 4 1 3 4 2 2 3 3 3 3 3 2 3 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek