Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 14 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 14 2 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Serbest Elektron teorisi ve Enerji bandları https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
2 Enerji bandları https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
3 Enerji bandlarının hesabı modelleri https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
4 Elektrik alanda elektronun hareketi ve etkin kütle https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
5 Band teorisine göre elektriksel iletkenlik,magnetik alanda elektronun hareketi https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
6 Yarı-iletkenler https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
7 Katkılı yarı-iletkenler,p-n eklemleri https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
8 Dielektrik özellikler,plazma optiği https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
9 Dielektrikler,atomik kutuplanabilirlik,elektronik kutuplanabilirlik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
10 Ferroelektrikler,Antiferroelektrikler https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
11 Magnetik özellikler,diamagnetiklik,paramagnetiklik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
12 Ferromagnetiklik,Antiferromagnetiklik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
13 Süperiletkenlik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647
14 Süperiletkenlik https://www.seckin.com.tr/kitap/625887647

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5464 1350213 Bant hesabı modellerini bilir
8278 1361200 Yalıtkanları ve özelliklerini bilir
8281 1360655 Süperiletkenliği ve süperiletkenlik teorilerini bilir
10092 1356399 Ferromagnetik maddeleri ve özelliklerini bilir
12912 1371897 Magnetik özellikleri bilir
25385 1432508 Yasak ve izinli band geniliğini hesaplar
28281 1371890 Yarıiletkenleri ve katkılı yarıiletkenleri bilir
31834 1396291 Katılarda enerji bandlarını bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
5464 3 2 1 1
8278 2 1 1 1
8281 5 3 2 1
10092 4 1 3 1
12912 2 2 1 1
25385 3 1 2 1
28281 3 1 1 1
31834 4 1 2 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek