Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
7 Laboratuvar 10 20 1
13 Deney 10 20 1
20 Rapor Hazırlama 10 20 1
46 Laboratuvar Ara Sınavı 10 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
7 Laboratuvar 10 2 20
13 Deney 10 2 20
20 Rapor Hazırlama 10 3 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Nükleer Radyasyonlar ve Ölçüm Birimleri L 1 Nukleer Radyasyonlar ve Ölçüm Birimlri.doc
2 Radyoaktif Bozunmanın Farklı Metotla Gözlenmesi L 2 Radyoaktif Bozunmanın Farklı Metotla Gözlenmesi.doc
3 Binom Dağılımı L 3 Binom Dsğılımı.doc
4 Sintilasyon ve Aktivite Ölçümü L 4 Sintilasyon ve Aktivite Ölçümü.doc
5 Sintilasyon Dedektörü ile Kurşunun Soğurma Katsayısının Hesabı L 5 Sintilasyon Detektörü ile Kurşunun.doc
6 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Dedektörünün Enerji Hesabı L 6 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Detektörünün Enerji ve Verim Kalibrasyonu.doc
7 Gama Spektrometre Sistemi ile Elde Edilen Spektrumların Analizi L 7 Gama Spektrometre Sistemi ile Elde Edilen Spektrumların Analizi.doc
8 Geiger-Müller Sayacı ile Radyasyon Ölçümleri L 8 Geiger Muller Sayacı ile Radyasyon Ölçümleri.doc
9 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Detektörün Enerji Kalibrasyaonu L 9 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Dedektörün Verim Hesabı.docx
10 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Detektörün Verim Hesabı L 10 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Dedektörün Verim Hesabı.docx
11 ARA SINAV L
12 11 Ra-226 Radyoaktif Numunesinin Gama Aktivite Ölçümü L 11 Ra-226 radyoaktif Nümünesinin Gama Aktivite Ölçümü.docx
13 Radyasyonun Ters Kare Kanunu L 12 Radyasyonun Ters Kare Kanunu.docx
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1474933 Nükleer Radyasyonlar ve Ölçüm Birimleri hakkında bilgi sahibi olur
2 1474934 Radyoaktif Bozunmanın Farklı Metotla Gözler
3 1474935 Binom Dağılımı Gauss Dağılımı hakkında bilgi sahibi olur
4 1474936 Sintilasyon ve Aktivite Ölçümü hakkında bilgi sahibi olur
5 1474937 Sintilasyon Dedektörü ile Kurşunun Soğurma Katsayısının Bulunmasının öğrenir
6 1475736 Standart Bir Kaynak Yardımı ile Enerji ve Verim Kalibrasyonunu nasıl yapacağını öğrenir.
7 1475737 Aktivite Ölçümünü öğrenir, Radyasyonun Ters Kare Kanunu deneysel olarak doğrular

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5 4 4 4 4
2 4 3 4 3 3 4 3
3 3 4 4 4 3 3 4
4 3 4 4 3 3 3 4
5 3 3 4 4 4 3 3
6 4 3 4 3 3 3 4
7 4 4 5 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek