Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ408 Nükleer Fizik 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere radyoaktif bozunum türlerini ve sistematiğini, çekirdek reaksiyonları türleri ve korunum yasalarını, nükleer fisyon ve füzyon reaktörleri ile bu temel dayanan nükleer reaktörleri, nükleer fiziğin uygulama alanlarını öğretmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Hasan Gümüş

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

[1] Krane S. Krane,Nükleer Fizik (Çev. Ed. Başar Şarer), Palme Yayıncılık, 2001, ANKARA [2] Lilley J.Nükleer Fizik İlekeler ve Uygulamalar (Çeviri), Nobel Yayıncılık, 2018, ANKARA [3] Atam P. Arya, Çekirdek Fiziğinin Esasları, (Çeviri Y. Şahin), Aktif Yayınevi, 1999, Erzurum.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1. Hafta Alfa Bozunumu, Alfa bozunumunun sistematiği 2. Hafta Alfa Yayınlanma Teorisi, Alfa Bozunumunda Açısal Momentum ve Parite 3. Hafta Beta Bozunumu, Beta Bozunumunun Fermi Teorisi 4. Hafta Açısal Momentum ve Parite Seçim Kuralları, Kıyaslanabilir Yarıömürler 5. Hafta Gamma Bozunumu, Klasik ve Kuantum Mekaniksel Olarak Elektromanyetik Alanlar 6. Hafta Açısal Momentum ve Parite Seçim Kuralları, İç Dönüşüm, Gamma Yayınlanma Ömürleri 7.Hafta Nükleer Reaksiyonlar-I 8. Hafta Nükleer Reaksiyonlar-II 9. Hafta Nötron Fiziği 10.Hafta Arasınav 11.Hafta Nükleer Fisyon ve Fisyon Reaktörleri 12. Hafta Nükleer Füzyon ve Füzyon Reaktörleri 13. Hafta Hızlandırıcılar 14. Hafta Eser Element Analizi 15. Hafta Teşhisde ve Tedavide Nükleer Tıp 16.Hafta Yarıyıl Sonu Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 8 2 16
10 Tartışma 14 3 42
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 10 5 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Alfa Bozunumu, Alfa bozunumunun sistematiği
2 Alfa Yayınlanma Teorisi, Alfa Bozunumunda Açısal Momentum ve Parite
3 Beta Bozunumu, Beta Bozunumunun Fermi Teorisi
4 Açısal Momentum ve Parite Seçim Kuralları, Kıyaslanabilir Yarıömürler
5 Gamma Bozunumu, Klasik ve Kuantum Mekaniksel Olarak Elektromanyetik Alanlar
6 Açısal Momentum ve Parite Seçim Kuralları, İç Dönüşüm, Gamma Yayınlanma Ömürleri
7 Nükleer Reaksiyonlar-I
8 Nükleer Reaksiyonlar-II
9 Nötron Fiziği
10 Arasınav
11 Nükleer Fisyon ve Fisyon Reaktörleri
12 Nükleer Füzyon ve Füzyon Reaktörleri
13 Hızlandırıcılar
14 Eser Element Analizi
15 Teşhisde ve Tedavide Nükleer Tıp
16 Yarıyıl Sonu Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1199976 Radyoaktif bozunmaları ve bunların sistematiğini tanımlar.
2 1199984 Açısal momentum ve parite korunumunu nükleer parçalanma ve reaksiyonlarda uygular
3 1199986 Saçılma ve reaksiyon tesir kesitlerini bilir ve yorumlar.
4 1199993 Füzyon ve Fisyon olaylarını tanımlar ve kontrollü fisyon ve füzyon reaktörlerinin temel prensiplerini bilir.
5 1200049 Hızlandırıcılar ve kullanım alanlarını bili
6 1200059 Nükleer Fiziğin araştırmada, sanayide ve tıpda kullanım alanlarını ve uygulamalarını bilir.
7 1253327 Alfa bozunması ve tünellenme olayını bilir,
8 1253328 Nükleer enerjinin önemi ve dünyadaki durumu hakkında bilgi sahibi olur
9 1253329 Eser element analizini ve tahribatsız test yöntemleri hakkında bilgi sahip olur.
10 1253330 Nükleer Fiziğin teşhis ve tedavide uygulanması hakkında genel bilgiye sahip olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 4 4
2 4 4 4 4 3 3 3
3 4 3 3 4 4 4 3
4 3 3 3 3 4 3 3
5 3 4 3 4 3 3 3
6 3 3 4 3 4 3 3
7
8
9
10
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek