Bu derse ait bilgi girilmemiş!

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 80 1
4 Quiz 2 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 2 2 4
4 Quiz 2 2 4
5 Derse Katılım 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 7 1 7
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 4 16

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Big-Bang Teorisi LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
2 Laserler ve Uygulamaları LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
3 Elektromanyetik Kirlilik LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
4 Fiber Optik Kablolar ve Bilgi İletimi LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
5 Sıvı Kristaller LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
6 Manyetik Görüntüleme LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
7 X-ışınları ve Uygulamaları LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
8 Uzay Deneyleri ve Işınlanma LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
9 Arasınav
10 Üç Boyutlu Görüntü Teknolojisi LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
11 Bilgi Kayıt Teknolojileri LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
12 Nükleer Santraller LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
13 Yenilenebilir Enerji LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
14 Fiber Optik Kablolar ve Bilgi İletimi LİSANS_FİZİKTE_MODERN_KONULAR_(SEÇ)_GENEL.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1476473 Yeni yayınlanan güncel konulardan bilgisi olur.
2 1476474 Popüler bilim konuları hakkında literatür taraması yapmayı öğrenir.
3 1476475 Sunum hazırlamasını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71359 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 71360 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 71361 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 71362 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 71363 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 71364 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 71365 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 71366 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 71367 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 71368 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 71369 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 71370 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 71351 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 71357 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 71358 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 71352 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 71356 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 71353 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 71354 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 71355 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4
2 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4
3 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek