Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
FİZ438 Parçacık Fiziği 927003 4 8 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, parçacık fiziğindeki temel kavram ve teorileri öğrencilere tanıtmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Çağatay Tufan

Ön Koşul Dersleri

YOK

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Griffiths David, “Introduction to Elementary Particles”, John Wiley % Sons Inc., 1987.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 14 14
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Parçacık fiziğine giriş
2 Parçacık fiziğinin tarihsel gelişimi
3 Anti parçacıklar, Nötrinolar, Acayip Parçacıklar, Sekiz Katlı Yol
4 Kuark Model, Ara vektör bozonları, Standart Model
5 Dört Kuvvet, Kuantum Elektrodinamiği (QED)
6 Kuantum Kromodinamiği (QCD), Zayıf Etkileşimler
7 Bozunumlar ve korunum kanunları
8 Lorentz Dönüşümleri, Dört Vektör
9 Enerji ve Momentum, Çarpışmalar
10 Arasınav
11 Örnekler ve Uygulamalar
12 Simetriler, Gruplar ve Korunum Kanunları
13 Spin ve Yörünge Açısal Momentumu, Spin ½, Çeşni Simetrisi, Parite
14 Yük Birleşimi, CP İhlali

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
41458 1172583 Parçacık reaksiyonlarındaki korunum kanunlarını bilir.
41460 1229564 Göreli dinamiği hesaplamalarında kullanabilir.
41462 1132158 Parçacıkların sınıflandırılmasını ve aralarındaki etkileşimleri bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63590 Klasik ve Modern Fizik kavramlarını bilir.
2 63591 Fizik alanındaki bilgilerin kavranmasında gerekli olan temel Matematik ve Kimya bilgilerine sahip olur.
3 63592 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
4 63593 Sahip olduğu bilgileri diğer temel ve uygulamalı bilimlerde kullanır
5 63594 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
6 63595 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
7 63596 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
8 63597 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
9 63598 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
10 63599 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
11 63600 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.
12 63601 Mesleki sorumluluk ve etik bilincine sahip olur.
13 63582 Analitik düşünme yeteneğini kazanır
14 63588 Fizik alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, sentezleme, çözüm önerileri geliştirme ve bu problemleri pratik ve sayısal olarak çözebilme yeteneği kazanır.
15 63589 Problem çözmede bilişim teknolojilerini etkin kullanır
16 63583 Deney tasarlar ve yapar, veri toplar, analiz eder ve sonuçları yorumlar.
17 63587 Disiplinlerarası ekip çalışması ile ilgili temel becerileri kazanır. Ekip çalışması yapar. Proje planlar ve yönetir.
18 63584 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ile alanı ile ilgili bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder.
19 63585 Alanı ile ilgili bilgilerini sözlü ve yazılı olarak aktarır. Temel düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
20 63586 Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde gerekli bilgisayar yazılımı kullanır, en az bir programlama dili bilir ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Öğrenme Çıktısı
41458 5 4 4 4 4 4 1 2 3 2 2 3 4 2 4 1 2 3 2 2
41460 5 5 4 4 5 4 1 3 3 2 2 3 4 3 4 1 3 3 2 2
41462 5 3 5 4 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 2 3 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek