Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST263 Yabancı Dilde Yazma 927003 2 3 4

Dersin Amacı

İngilizce cümle kurma, yazı yazma ve yabancı dili etkili kullanma becerilerini geliştirmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Umut Yamak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Muhammed Özgür YAŞAR Ömer Faruk YAŞAR (2016) “Writing Strategies” YDS Publishing

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kişisel profil yazma, arkadaşlar hakkında yazı yazma, meslek hakkında yazı yazma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
54 Ev Ödevi 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
11 Soru-Yanıt 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 2 3 6
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders ile ilgili bilgilendirme ve tanışma
2 Kişisel profil yazma
3 Aile bireylerini tanıtma
4 Dilekçe yazım kuralları ve yazımı
5 Arkadaşlar hakkında yazı yazma
6 İngilizce CV yazma kuralları ve yazımı
7 Yaşadığın ortam ile ilgili yazı yazma
8 Ara sınav
9 İngilizce deneme yazısı nasıl yazılır?
10 “Her öğrenci yabancı dil öğrenmek zorunda mıdır?” hakkında yazı yazma
11 Sınava çalışma yönteminiz ve sonuçları hakkında yazı yazma
12 Hayal ettiğiniz meslek hakkında yazı yazma
13 Sosyal medyanın avantajları ile dezavantajları hakkında yazı yazma
14 Teknolojinin avantajları ve dezavantajları hakkında yazı yazma
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268811 Kendini yazarak tanıtır
2 1268812 İngilizce cv yazar
3 1268813 Resmi dilekçe yazar
4 1268814 Yazılı iletişimde temel dil bilgisi yapılarını kullanır.
5 1268815 Günlük hayatımızdaki konular hakkında yazma becerisine sahip olur.
6 1268821 Yazdıkları metinlerde ilintili bilgiyi seçerek uygun ve doğru dil bilgisi yapılarını gerek üslup gerekse toplumsal söylem biçimlerine uygun olarak kullanabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 63602 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 63615 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 63613 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 63614 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 63603 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 63604 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 63605 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 63606 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 63608 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 63607 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 63609 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 70076 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 63610 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 63611 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 63612 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 2 3 2 2 2
2 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 2 3 2 2 2
3 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 2 3 2 2 2
4 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 2 3 2 2 2
5 1 1 1 3 1 4 1 1 1 2 2 3 2 2 2
6 1 1 1 3 1 4 1 1 2 2 1 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek