Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İST267 Bilimsel Düşünce ve İstatistik 927003 2 3 4

Dersin Amacı

Bilimsel düşünme ve metodoloji, bilim felsefesi, matematiğin ve istatistiğin yapısı, kısa bilim tarihi hakkında öğrenciye bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Department of Statistics Instructors

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Karasar N., Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Kitabevi, 1999 -Yıldırım C., Matematiksel Düşünme, Remzi Kitabevi, İstanbul -Tekeli vd., Bilim Tarihine Giriş, Nobel Yayın ,7. Basım, 2012 -Tez, Z., Matematiğin Kültürel Tarihi, Doruk Yayınevi -Yıldırım C., Bilimsel Düşünme Yöntemi, İmge Kitabevi, 2008, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel düşünme, bilim felsefesi, matematiksel ve istatistiksel düşünme .

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 2 10
9 Problem Çözümü 13 1 13
11 Soru-Yanıt 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 11 2 22
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilimsel yöntem .Temel kavram ve yaklaşımlar.
2 Bilimsel araştırma süreç ve teknikleri.
3 Bilim dallarının sınıflandırılması. Matematiğin kökeni ve gelişimi.
4 Matematiksel düşünme yöntemi . Matematik ve mantık.Tümevarım. Tümdengelim.
5 Matematiksel kesinlik. Matematikte bunalımlar.
6 Matematiksel yöntemin aksiyomatik yapısı .
7 Kuramsal ve uygulamalı bilimler ayrımı.
8 Ara sınav
9 Bilim felsefesinin bazı sorunları.
10 Matematiğin bilimdeki rolü.
11 İstatistiğin matematiksel bilimler arasındaki rolü.
12 Yeni ve modern çağlarda bilim.
13 Bilimsel çalışmanın yapısı üzerine çağdaş tartışmalar.
14 Kısa İstatistik Tarihi.

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1489663 Öğrenciler Bilimsel araştırmanın ve çalışmanın yapısını öğrenirler.
2 1489664 Öğrenciler Matematiksel düşünmenin yapısını öğrenirler
3 1489665 Öğrenciler İstatistiğin matematiksel bilimler içindeki yerini öğrenirler.
4 1489666 Öğrenciler Kısa bilim tarihini öğrenirler.
5 1489667 Öğrenciler Kısa matematik ve istatistik tarihini öğrenirler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71371 İstatistik bilgilerini kullanabilme becerisi
2 71384 İstatistiksel olaylar için matematiksel modelleme yapabilme becerisi
3 71382 İstatistiksel veri toplama, düzenleme, analiz etme ve yorumlama becerisi
4 71383 Meslekte gelişmeye devam etme becerisi
5 71372 Analitik düşünme yeteneği kazandırma ve kullanma becerisi
6 71373 Bilimsel çalışmalar için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanabilme, yaygın ve kaynak taraması yapabilme becerisi
7 71374 Gerçek yaşamda karşılaşabileceği sorulara çözüm bulmada uygun istatistiksel modelleme yaklaşımını tespit etme ve uygulama becerisi
8 71375 Deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını istatistiksel olarak analiz etme ve yorumlama becerisi
9 71377 Ekonomi, bilgi teknolojileri ve sosyal bilimlerde temel bilgiye sahip olma becerisi
10 71376 Sözel ve yazılı olarak iş ahlakı içinde takım üyeleri ile ve müşterilerle etkin iletişim kurma becerisi
11 71378 Bireysel olarak ve disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi
12 77788 Etkin iletişim kurabilme becerisi
13 71379 Mesleki ve etik sorumluluğa sahip olma yeteneği
14 71380 İstatistiksel problem çözmede bilgisayar programı yazabilme, paket program ve algoritmaları kullanabilme becerisi
15 71381 Genelde istatistiksel, kısmen matematiksel problemleri tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 2 4 4 4 4 2 4 4 3 1 2 1 1
2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 3
3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 1
4 2 2 2 2 2 1 2 2 4 1 1 1 1 1 2
5 3 3 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 1 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek